Panorama 45 - Kopienu apvienošana

 Citi rīki

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 21/03/2013

Šī izdevuma galvenā tēma ir kohēzijas politikas loma izaugsmes atjaunošanā Eiropā. Kohēzijas politika ir ieguldījums no ES budžeta, kas paredzēts izaugsmes un konkurētspējas uzlabošanai, kapitalizējot reģiona stiprās puses. Nākotnē politika veicinās vēl vairāku stratēģijas “Eiropa 2020” mērķu sasniegšanu un koncentrēsies uz ilgtspējīgu ieguldījumu, efektīvāk izmantojot ES, valsts un reģionālo ieguldījumu.

Citu apskatīto tēmu vidū ir EU PEACE programma, Ziemeļīrijas un Īrijas pierobežā dzīvojošu kopienu apvienošana, kā arī raksts par pilsētu galveno lomu — Eiropas ekonomikas dzinējiem. Komisija nesen izveidoja plašu datu bāzi, kurā pieejami vislabākie pilsētvides attīstības labas prakses piemēri, lai nodrošinātu detalizētu pārskatu par projektiem, kas varētu iedvesmot pilsētas, vadošās iestādes un citas ieinteresētās personas.

Publications