Panorama 44 - Pārdomāta specializācija — Ekonomiskās izaugsmes virzītājspēks Eiropas reģionos

 Citi rīki

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 01/12/2012

Tiešsaistē jau ir pieejams žurnāla Panorama 2012. gada ziemas numurs, un tā nosaukums ir “Pārdomāta specializācija”. Žurnāla centrālais raksts ir 6 lappuses garš izklāsts par pārdomātas specializācijas stratēģijām, kas ir reģionālās ekonomiskās izaugsmes pamatā. Ir arī analizētas pārdomātas stratēģijas definīcijas un iespējas, programmas S3 Platform atbalsts un Eiropas Komisijas pārskati no 2012. gada septembra semināra Bari, kura laikā Itālijas reģioni tika sagatavoti šīs stratēģijas izmantošanai 2014.–2020. gada plānošanas periodā.

Otrs raksts, ko gribētos uzsvērt, ir ekskluzīva intervija ar Polijas reģionālās attīstības ministri Elżbieta Bieńkowska, kas stāsta, kā pēc pievienošanās ES 2004. gadā ir attīstījusies Polijas infrastruktūra, ir radītas jaunas darba vietas un pieaudzis IKP. Ministre, raugoties nākotnē un nākamajā plānošanas periodā, sagaida investīciju pieaugumu izpētes un inovāciju jomā, kā arī ilgtspējīgus enerģijas un transporta risinājumus.

Ir analizēti arī jaunākā Eurobarometer apsekojuma “Skats no reģioniem” dati, un tajos ir konstatētas dažas pozitīvas tendences attiecībā uz dzīves kvalitāti un nākotnes iespējām. Ir arī raksts par fotoattēlu konkursa “Eiropa manā reģionā” uzvarētājiem un plakāts, kurā redzami daži no neskaitāmajiem iesūtītajiem attēliem.

Žurnālā ir sniegts arī apskats par 2014. gada konkursu Regiostars un citiem sekmīgiem Eiropas Savienības reģionu projektiem.

Publications