Panorama 42 - Partnerība kohēzijas politikā Šī galvenā principa ieviešanas stiprināšana

 Citi rīki

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 21/06/2012

ES struktūrfondu sekmīgas izmantošanas pamatā ir vairāklīmeņu partnerība ar vietējām iesaistītajām personām dažādos programmu plānošanas, ieviešanas un novērtēšanas līmeņos. Lai gūtu maksimālu labumu un nodrošinātu visefektīvāko ES resursu izmantošanu, efektīvi jāizmanto un jāintegrē dažādu partneru pieredze.

ES struktūrfondu sekmīgas izmantošanas pamatā ir vairāklīmeņu partnerība ar vietējām iesaistītajām personām dažādos programmu plānošanas, ieviešanas un novērtēšanas līmeņos. Lai gūtu maksimālu labumu un nodrošinātu visefektīvāko ES resursu izmantošanu, efektīvi jāizmanto un jāintegrē dažādu partneru pieredze.

Publications