Panorama 41 - Koncentrēšanās uz rezultātiem - Kohēzijas politikas pielāgošana

 Citi rīki

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 21/03/2012

2011. gada oktobrī ieviestās jaunās pieejas galvenais mērķis ir padarīt kohēzijas politiku gudrāku un mērķtiecīgāku. Tādējādi kohēzijas politika var kļūt par galveno Eiropas Savienības ieguldījumu stratēģiju pēc 2013. gada un par centrālo rīku jaunu darbavietu radīšanai un izaugsmes veicināšanai, kas ir stratēģijas “Eiropa 2020” mērķi.

Publications