Panorama 40 - Kohēzijas politika 2014.-2020. gadam Ieguldījumi Eiropas reģionos

 Citi rīki

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 21/12/2011

Oktobrī nāca klajā Komisijas priekšlikumi par kohēzijas politiku pēc 2013. gada. Šajā Panorama izdevumā sniedzam pārskatu par priekšlikumiem, kā arī galveno ieinteresēto personu komentārus.

Šī jaunā pieeja kohēzijas politikai ir publiskota laikā, kad ekonomikas izaugsme ir vitāli nepieciešama visām ES dalībvalstīm. Vairāk nekā jebkad Eiropai visos līmeņos ir nepieciešami ieguldījumi, kas palīdzētu aktivizēt tās ekonomikas potenciālu un radītu darbavietas.

Kohēzijas politikas pārvaldībā ir vairāk nekā 350 miljardi eiro – viena trešdaļa no kopējā ES budžeta –, un, mūsuprāt, tai ir jākļūst par galveno instrumentu šo mērķu sasniegšanai.

Publications