Panorama 36 - Gudras, ilgtspējīgas un integrējošas izaugsmes nodrošināšana - Piektais ziņojums par ekonomikas, sociālo un teritoriālo kohēziju

 Citi rīki

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 21/12/2010

Pateicoties stratēģijai Eiropa 2020, ES tagad var lepoties ar ilgtermiņa perspektīvu sociālajai tirgus ekonomikai. 2010. gada jūnijā pieņemtās stratēģijas mērķis ir turpmāko desmit gadu laikā palīdzēt Eiropai sekmīgi pārvarēt ekonomikas krīzi, vienlaikus rūpējoties par ilgtspējīgu izaugsmi dalībvalstīs tā, lai ilgus gadus vairotu labklājību un sociālo attīstību.

Publications