Panorama 33 - Vērtējam reģionālo politiku – atziņas un rezultāti

 Citi rīki

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2000-2006
Date : 21/03/2010

Laikā no 2000. līdz 2006. gadam kohēzijas politikai tika iztērēta viena trešā daļa no ES budžeta; vēl jo vairāk – šai politikai bija jārisina vēsturiski svarīgi jautājumi, un tā arī pati palīdzēja mainīt vēstures gaitu. Eiropas Savienības paplašināšanās, kad 2004. gadā tika uzņemtas 10 jaunas dalībvalstis, vairāk nekā jebkad padziļināja ekonomiskās un sociālās atšķirības. Šī problēma bija jārisina ar politiskiem līdzekļiem, neaizmirstot tos, kuri vēl aizvien dzīvoja “vecajās” ES-15 valstīs.

Publications