Kohēzijas politika 2007–2013: Komentāri un oficiālie teksti

 Citi rīki

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 01/01/2007

Kopš 1986. gada līgumos integrētā Eiropas Savienības kohēzijas politika par savu mērķi izvirzījusi samazināt attīstības līmeņa atšķirības dažādos reģionos, lai pastiprinātu ekonomisko un sociālo kohēziju. Pēc desmit jaunu valstu iestāšanās 2004. gadā un Bulgārijas un Rumānijas pievienošanās 2007. gadā šie harmonizācijas pūliņi ir jāpastiprina. Galvenie fondu fi nansējuma saņēmēji ir aicināti dot savu ieguldījumu savu jauno partneru ekonomiskajā attīstībā.

Tajā pašā laikā Savienība cīnās ar izaicinājumiem, ko rada globalizācijas izraisīts ekonomiskās restrukturizācijas pieaugums, jauna pieredze, tehnoloģiskās revolūcijas iespaids, zinātņu ekonomikas attīstība, iedzīvotāju vidējā vecuma palielināšanās un imigrācijas pieaugums.

Publications