NORĀDĪJUMI Eiropas strukturālo un investīciju fondu un saistīto ES instrumentu saņēmējiem

 Citi rīki

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 28/11/2014

Šīs atbalsta saņēmējiem paredzētās norādes nav iecerētas kā izsmeļoša pieejamā ES finansējuma programma. Tās izstrādātas, balstoties uz vienoto stratēģisko satvaru (Regulas (ES) Nr. 1303/2013 1. pielikums), kas sniedz pamatu labākai ESIF un citu ES instrumentu koordinācijai.

Attiecībā uz katru ESIF regulā paredzēto tematisko mērķi jeb TM norādēs ir sniegts pārskats par ES līmenī pieejamajiem papildu instrumentiem, detalizēti informācijas avoti, dažādu finansējuma plūsmu apvienošanas paraugprakses piemēri, kā arī katra instrumenta pārvaldībā iesaistīto attiecīgo iestāžu un struktūru apraksts.

Dokumentā norādītās saites potenciālajiem atbalsta saņēmējiem ļaus orientēties tiešsaistē pieejamo materiālu labirintā, novirzot uz vissvarīgākajām un noderīgākajam tīmekļa vietnēm un dokumentiem. Ir pieejams arī tiešsaistes kontrolsaraksts, kas potenciālajiem atbalsta saņēmējiem palīdzēs apzināt piemērotākos finansējuma avotus.

More information :

Online checklist

Publications