Vadlīnijas dalībvalstīm par izraudzīšanās procedūru

 Citi rīki

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 18/12/2014

Šā dokumenta mērķis ir sniegt dalībvalstīm (t. i., NRS, VI un SEI) praktiskas vadlīnijas par to pienākumiem attiecībā uz KNR 124. pantā un ETS 21. pantā paredzēto izraudzīšanās procedūru un ziņojuma un atzinuma sagatavošanu, ko piemēro ESEI fondiem (izņemot ELFLA). Šajās vadlīnijās ir aplūkoti arī daži īpaši jautājumi, kas attiecas uz ETS programmām. Vadlīnijām ir pievienots pārbaudes lappārbaudes lapa, kuru VI un SEI ieteicams izmantot kā līdzekli PKS apraksta sagatavošanā, bet NRS — lai atvieglotu un dokumentētu tās darbu. Šo pārbaudes lapu var pielāgot, lai ņemtu vērā visas dalībvalsts PKS specifiskās īpašības.

Publications