Vadlinijas finanšu korekciju noteikšanai, ko publiska iepirkuma noteikumu parkapumu gadijumos piemero izdevumiem, kurus lidzfinanse no strukturfondiem vai no kohezijas fonda

 Citi rīki

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 29/11/2007

Šā dokumenta mērķis ir formulēt vadlīnijas par finanšu korekcijām, ko veic gadījumos, ja Kopienas noteikumu piemērošanā atklāj pārkāpumus attiecībā uz tādu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu, ko līdzfinansē no struktūrfondiem un no Kohēzijas fonda 2000.—2006. un 2007.—2013. gada plānošanas laikposmos.

Publications