Eiropas Strukturālie un Investīciju Fondi: Pārmaiņu radīšana ik dienu

 Citi rīki

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 16/12/2019

Situācija īstenošanas jomā 2019. Gadā - Galvenie fondu darbības rezultāti

Kopš 2014.–2020. gada plānošanas perioda sākuma Eiropas strukturālie un investīciju fondi ir nodrošinājuši ieguldījumu kritisko masu, īsteno-jot dalītu pārvaldību starp Komisiju un dalībvalstīm. Orientējoties uz sociālekonomiskās konverģences, izturētspējas un teritoriālās kohēzijas sasniegšanu, šie fondi palīdz risināt gan esošās, gan potenciālās problēmas, tādējādi liekot pamatu Eiropas Savienības ilgtspējīgai nākotnei.

More information :

Strategic reports

Publications