Eiropas Strukturālie un Investīciju Fondi - Latvija

 Citi rīki

 
Available languages : English Latvian
Period : 2014-2020
Date : 19/05/2016

Laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam Latvijai no ESI fondiem trīs valsts un reģionālās programmās ir iedalīti EUR 5,63 miljardi. Kopā ar valsts līdzfinansējumu EUR 1,27 miljardu apmērā Latvijai ir pieejams EUR 6,9 miljardus liels kopējais budžets, ko paredzēts ieguldīt dažādās jomās — tā ir gan darbvietu un izaugsmes radīšana, gan inovācijas veicināšana, gan arī vides aizsardzība un sociālās iekļautības stiprināšana.

Publications