9 veidi, kā Kohēzijas Politika darbojas Eiropas labā: Galvenie rezultāti 2007.–2013. gadā

 Citi rīki

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 07/10/2016

Kohēzijas politikas 2007.-2013. gada programmas tika īstenotas pārbaudījumiem pilnā laikā. Eiropu skāra ekonomiskā un finanšu krīze, kas ierobežoja publiskos ieguldījumus, padarot kohēzijas politikas finansējumu vēl nozīmīgāku izaugsmei un darbvietu izveidei.

Atbilstoši neatkarīgu ekspertu veiktajam novērtējumam attiecībā uz 2007.–2013. gadā piešķirto finansējumu ar kohēzijas politikas ietvaros veiktajiem ieguldījumiem ir sasniegti pozitīvi, taustāmi rezultāti, sākot no darbvietu izveides līdz pat reģionālo atšķirību mazināšanai un IKP pieaugumam.

More information :

Evaluations of the 2007-2013 programming period

Publications