Kohēzijas politika Latvijā

 Citi rīki

 
Available languages : English Latvian
Period : 2014-2020
Date : 02/06/2014

ES kohēzijas politikas ietvaros laika posmā no 2014. gada līdz 2020. gadam Latvijā ieviesīs vienu kopēju Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF), Kohēzijas fonda un Eiropas Sociālā fonda (ESF) darbības programmu.

Kāds ir paredzētais ES ieguldījumu apmērs Latvijā 2014.–2020. gadā?

Kohēzijas politikas īstenošanai 2014.–2020. gadā Latvijai kopā ir piešķirts aptuveni 4,51 miljards euro:

  • 3,04 miljardi euro — mazāk attīstītajiem reģioniem (visa valsts ir klasificēta kā mazāk attīstītais reģions).
  • 1,35 miljardi euro — no Kohēzijas fonda.
  • 93,6 miljoni euro — Eiropas teritoriālās sadarbības veicināšanai.
  • 29 miljoni euro — jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai.

No iepriekšminētajiem līdzekļiem ESF ieguldīs vismaz 629 miljonus euro. Faktiskais ieguldījuma apmērs tiks noteikts, ņemot vērā konkrētas valstu problēmas ESF paredzētajās jomās.

More information :

Cohesion Policy achievements and future investments

Publications