Ex-post pārbaude par papildināmību 2007.–2013. gadā

 Citi rīki

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 23/03/2017

Papildināmība ir Eiropas Savienības kohēzijas politikas pamatprincips, kura mērķis ir nodrošināt, lai struktūrfondi 1 papildinātu, bet neaizstātu līdzvērtīgus dalībvalstu izdevumus.

Padomes Regulas Nr. 1083/2006 15. pantā noteikts, ka Komisija sadarbībā ar katru dalībvalsti līdz 2016. gada beigām veic konverģences mērķa papildināmības pārbaudi un publicē šīs pārbaudes rezultātus. Lai gan saskaņā ar regulām Horvātija šo pārbaudes procesu varēja veikt par gadu ilgāk, Horvātijas iestādes izlēma iesniegt visu dokumentāciju vienu gadu agrāk.

Tāpēc ar šo ziņojumu noslēdz papildināmības pārbaudi 2007.–2013. gada plānošanas periodam pēc tam, kad attiecīgi 2007. un 2011.–2012. gadā tika veiktas ex-ante un vidusposma pārbaudes.

Publications