PAZIŅOJUMS par Eiropas Savienības stratēģiju Adrijas un Jonijas jūras reģionam

 Citi rīki

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 17/06/2014

Šajā paziņojumā izklāstītas vajadzības un iespējas gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei Adrijas un Jonijas jūras reģionā. Tas veido pamatu saskaņotai makroreģionālai stratēģijai un rīcības plānam, ar ko mērķtiecīgi risināt šīs problēmas un izmantot iespējas, īstenojot sadarbību starp iesaistītajām valstīm.

Šā reģiona kā funkcionālas telpas robežas galvenokārt iezīmē Adrijas un Jonijas jūras baseins. Reģions aptver arī plašu sauszemes daļu, līdz ar to jūras, piekrastes un sauszemes teritorijas tajā tiek izmantotas kā savstarpēji savienotas sistēmas. Sakarā ar Horvātijas pievienošanos ES un pieaugot citu šā reģiona valstu izredzēm pievienoties ES, pastāvīgi pastiprinās preču, pakalpojumu un cilvēku plūsma, tādēļ ievērojama nozīme šai reģionā ir arī ostu aizzonām. Tuvāk aplūkojot sauszemes un jūras saiknes, nevar nepamanīt arī, kādu iespaidu uz piekrastes teritorijām un jūras ekosistēmām atstāj uz sauszemes veiktās darbības, kuras nav ilgtspējīgas.

Reģions, kurā ir vairāk nekā 70 miljoni iedzīvotāju, spēlē būtisku lomu Eiropas ģeogrāfiskās nepārtrauktības stiprināšanā. Šī stratēģija izstrādāta, pamatojoties uz Adrijas-Jonijas jūras iniciatīvu, kurā piedalās astoņas valstis.1 Karti var aplūkot pielikumā. Stratēģija ir atvērta arī citiem partneriem šajā reģionā.

More information :

EU Strategy for the Adriatic and Ionian Region

Publications