Noradijumi par gada kontroles zinojumos atklato kludu apstradi

 Citi rīki

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 07/12/2011

Šā dokumenta mērķis ir sniegt papildu norādījumus, paskaidrojot svarīgākos jautājumus, kurus dalībvalstis (DV) ir uzdevušas saistībā ar gada kontroles ziņojumos (GKZ) konstatēto kļūdu īpatsvaru, kā arī par minētā kļūdu īpatsvara ietekmi uz revīzijas iestādes (RI) revīzijas atzinumu.

Publications