Norādījumi par vienkāršotām izmaksām

 Citi rīki

 
Available languages : Bulgarian Danish German Greek English Spanish French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 28/01/2010

11. panta 3. punkta b) apakšpunkts Regulā (EK) Nr. 1081/2006, kas grozīta ar Regulu (EK) Nr. 396/2009

7. panta 4. punkts Regulā (EK) Nr. 1080/2006, kas grozīta ar Regulu (EK) Nr. 397/2009

Netiešās izmaksas, kas deklarētas, pamatojoties uz vienotu likmi - Vienotas likmes izmaksas, kas aprēķinātas, piemērojot vienības izmaksu standarta shēmas - Vienreizējie maksājumi

Šo darba dokumentu sagatavoja par struktūrfondiem atbildīgie Komisijas dienesti, apspriežoties ar ESF tehniskās darba grupas un Fondu koordinācijas komitejas (COCOF) locekļiem. Tas atspoguļo debates ar valstu iestādēm COCOF tehniskajos semināros par vienkāršotām izmaksām (19. februārī, 23. martā, 30. aprīlī un īpaši par Eiropas teritoriālās sadarbības programmām 2009. gada 29. jūnijā) un seminārā “Pasniedzēju apmācība” (2009. gada 9. jūnijā).

Publications