Jauniešu manifests — jauno paaudžu līdzdalība Eiropas sadarbības politikas veidošanā

 Citi rīki

 

Jauno eiropiešu iesaiste Eiropas teritoriālās sadarbības nākotnes procesos

2020. gadā aprit 30 gadi, kopš tika izveidota ES sadarbības pamatprogramma Interreg. Svinot 30 panākumiem bagātus gadus, kuru laikā, pateicoties vēlmei sadarboties, Eiropas robežas ir pārveidotas no šķēršļiem par iespējām, uzmanības centrā ir likti šādi trīs temati: kaimiņvalstis, “zaļais” virziens un jaunieši.

Jauniešu aspekts kā viens no trīs galvenajiem Interreg 30 gadu jubilejas kampaņas tematiem cenšas parādīt, ka, lai gan jaunā paaudze jau piedalās Eiropas teritoriālajā sadarbībā (ETS), šo iesaisti varētu un vajadzētu vēl daudzkārt pastiprināt. Kā? Apkopojot jauniešu idejas un vēlmes par to, kā nākotnē uzlabot teritoriālo sadarbību, lai ES galvenie lēmumu pieņēmēji tās ņemtu vērā un jaunākās paaudzes justos sadzirdētas. Šāda uz jauniešiem orientēta un demokrātiska rīcība 2020. gadā ir aktuāla ne tikai tāpēc, ka tiek īstenota Interreg 30 gadu jubilejas kampaņa, bet arī tāpēc, ka šis gads iezīmē politiskas izmaiņas attiecībā uz ES budžetu, proti, beidzas 2014.–2020. gada budžeta periods un sākas 2021.–2027. gada budžeta periods. Tāpēc 2020. gads ir īstais brīdis paust viedokļus, lai ietekmētu Interreg politikas veidošanu un īstenošanu, kas izpaužas kā projekti.

Šis manifests atspoguļo jauniešu idejas par Interreg un jo īpaši par to, kā šo programmu tuvināt viņu gaidām. Tas galvenokārt ir adresēts ES, valsts, reģionālā un vietējā līmeņa politikas veidotājiem, kā arī Interreg vadošajām iestādēm un projektu atbalsta saņēmējiem, organizācijām, kuru interešu lokā ir ES kohēzijas — un jo īpaši Interreg — politikas veidošana, jaunieši, aktīvais pilsoniskums un demokrātiskā līdzdalība. Manifestā ietvertās idejas apkopoja Eiropas Komisijas darbinieki no selektīvām aptaujām un tiešsaistes grupu diskusijām ar jauniešiem no visas Eiropas (t. i., ES, tās tālākajiem reģioniem un kaimiņvalstīm). 2020. gada 15. oktobrī Interreg ikgadējā pasākumā jaunatnei veltītā dialoga laikā ar dažu jauno manifesta autoru piedalīšanos manifests iks iesniegts ES kohēzijas un reformu komisārei Elīzai Ferreirai un ES Padomes prezidentvalstij Vācijai. Mērķis ir apspriest manifestu un uzklausīt ES galveno lēmumu pieņēmēju viedokļus par to.manifestą ir jį aptarti

More information :

Interreg 30 Years

Publications