Ieskats Eiropas Savienibas Politika: Regionala politika - Eiropas regionu un pilsetu konkuretspejas un izaugsmes veicinašana un darbvietu radišana

 Citi rīki

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 18/09/2014

ES reģionālajai politikai tiek lauvas tiesa no 2014.–2020. gada ES budžeta (351,8 miljardi eiro no pavisam 1082 miljardiem eiro). Tāpēc tā ir visnozīmīgākā Savienības ieguldījumu joma.

Šie līdzekļi tiek izmantoti, lai finansētu stratēģiskas transporta un komunikāciju infrastruktūras, veicinātu pāreju uz videi nekaitīgāku ekonomiku, atbalstītu mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) inovāciju un konkurētspēju, radītu jaunas un ilgstošas darba iespējas, stiprinātu un modernizētu izglītības sistēmas un veidotu iekļaujošāku sabiedrību.

Tādējādi reģionālā politika veicina turpmāku valsts un privāto finansējumu, ne tikai tāpēc, ka tā uzliek par pienākumu ES valstīm līdzfinansēt projektus no attiecīgajiem nacionālajiem budžetiem, bet arī tāpēc, ka tā vairo ieguldītāju uzticību. Ņemot vērā šos valstu ieguldījumus un finanšu instrumentu sviras efektu, 2014.–2020. gada kopējā ES investīciju vērtība, visticamāk, pārsniegs 500 miljardus eiro.

Publications