Kohezijas politikas redzamibas nodrošinašana: Informacijas un komunikacijas noteikumi 2014.-2020. gadam

 Citi rīki

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 25/03/2014

Kohēzijas politika ir svarīgākais Eiropas Savienības investīciju rīks (laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam ierosināts budžets sasniedz 351,8 miljardus eiro) stratēģijas „Eiropa 2020“ mērķu sasniegšanai. Tāpēc informācijas sniegšana un komunikācija par kohēzijas politikas programmu un projektu mērķiem, finansējuma iespējām un rezultātiem ir vadošo iestāžu un atbalsta saņēmēju dalībvalstīs galvenais uzdevums, pievēršoties jautājumiem:

  • Kādas ir investīciju iespējas?
  • Kā saņēmēji pievēršas publicitātes jautājumiem?
  • Kas tiek atbalstīts un kādā nolūkā?

Iespējamo saņēmēju informēšana par finansējuma iespējām ir būtiska programmas vadīšanas daļa. Lai nodrošinātu kohēzijas politikas investīcijas visatbilstošākajos un inovatīvākajos projektos, jāinformē iespējami plašs potenciālo saņēmēju loks. Tas notiek ne tikai uzsverot investīciju iespējas, bet arī parādot sasniegtos rezultātus. Vadošajām iestādēm kopā ar projektu īstenotājiem ir jāparāda šo investīciju rezultāti reģiona iedzīvotājiem, masu informācijas līdzekļiem un politiķiem visos līmeņos. Nodokļu maksātājiem ES iekšienē ir tiesības zināt, kā tiek iztērēta viņu nauda.

ES kohēzijas politika var sniegt atzinīgi vērtējamu papildu ietekmi, proti, stiprināt sabiedrības atbalstu Eiropas Savienībai kopumā, izceļot daudzo projektu radīto pozitīvo ietekmi katrā no Savienības 274 reģioniem.

More information :

Communicating EU Regional Policy

Publications