Jauna kohēzijas politika darbvietu radīšanai un izaugsmei Eiropā

 Citi rīki

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 25/03/2014

Kohēzijas politika ir galvenais Eiropas Savienības (ES) budžeta ieguldījumu pīlārs.

Ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF), Kohēzijas fonda un Eiropas Sociālā fonda (ESF) palīdzību ES sniedz atbalstu jaunai, novatoriskai uzņēmējdarbībai, atbalsta MVU, rada ilgtspējīgas darbvietas, uzlabo prasmes, cīnās pret nabadzību, veicina sociālo iekļaušanu, nodrošina attālos reģionos platjoslu, cīnās pret intelektuālā darbaspēka emigrāciju, uzlabo vidi, veicina energoefektivitāti un atjaunojamo energoresursu izmantošanu, veido būtiskus transporta savienojumus un palielina valsts pārvalžu efektivitāti.

Kopā šie fondi veido vairāk nekā vienu trešdaļu no ES kopējā budžeta. Kohēzijas politika nodrošina ieguvumus visiem ES reģioniem, bet nabadzīgākos reģionos tiek veikti lielāki ieguldījumi.

 

Publications