Ieguldījumu novirzīšana galvenajām izaugsmes prioritātēm: Atbalsts pārejai uz ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni

 Citi rīki

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 15/11/2013

Kādēļ ieguldīt pārejā uz ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni?

Īstenojot ES mērķus klimata un enerģētikas jomā, tiek samazināta mūsu energoatkarība

  • Mērķi, kas jāsasniedz līdz 2020. gadam:
    • samazināt siltumnīcefekta gāzu emisiju apjomu par 20 %;
    • palielināt energoefektivitāti par 20 %;
    • iegūt vismaz 20 % no patērētās enerģijas no atjaunojamiem energoresursiem.
  • Mērķi, kas jāsasniedz līdz 2050. gadam:
    • Reduce carbon emissions by 85-90%.

Sasniedzot šos mērķus, tiks nodrošinātas jaunas ekonomiskās attīstības iespējas, paplašinot uzņēmējdarbības un pētniecības darbības zemas oglekļa emisijas tehnoloģiju jomā un izveidojot jaunas, videi draudzīgas darbvietas.

Publications