Ieguldījumu novirzīšana galvenajām izaugsmes prioritātēm: Mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) konkurētspējas uzlabošana

 Citi rīki

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 15/11/2013

Kādēļ Eiropas Savienībai jāiegulda MVU?

  • 99 % no ES uzņēmumiem (aptuveni 20 miljoni) ir MVU, proti, uzņēmumi, kuros strādā mazāk nekā 250 darbinieki. Šie uzņēmumi kalpo kā ekonomiskās izaugsmes, inovāciju, nodarbinātības un sociālās integrācijas galvenais virzītājspēks. Tie veido Eiropas ekonomikas mugurkaulu.
  • Eiropas MVU ir ekonomikas atveseļošanās pamatā, radot 2 no katrām 3 privātā sektora darbvietām un nodrošinot divkāršu nodarbinātības izaugsmes tempu lielākos uzņēmumos.
  • MVU ir nepieciešama palīdzība, lai piekļūtu finansēm un piesaistītu kvalificētus darbiniekus, un tie ir mazāk aizsargāti pret ekonomiskām pārmaiņām.
  • Lai saglabātu konkurētspēju pasaules mēroga tirgū, MVU jābūt produktīvākiem un jāuzlabo savu produktu, pakalpojumu un mārketinga kvalitāte un iespējas tos atšķirt no citiem produktiem un pakalpojumiem.

Publications