JASPERS: kopīga palīdzība projektu sagatavošanai Eiropas reģionos

 Citi rīki

 

Kas ir JASPERS?

 • JASPERS ir tehniskās palīdzības partnerība starp trīs partneriem (Eiropas Komisiju, EIB un ERAB).
 • Tā sniedz neatkarīgas konsultācijas atbalsta saņēmējvalstīm, lai palīdzētu kvalitatīvi sagatavot apjomīgus projektus, ko paredzēts līdzfinansēt ar diviem ES strukturālajiem un investīciju fondiem (Eiropas Reģionālās attīstības fondu un Kohēzijas fondu).

JASPERS sniedz palīdzību šādās jomās:

 • atbalsts projektu sagatavošanai, sākot ar vajadzību noteikšanu un beidzot ar pieteikuma iesniegšanu ES finansējuma saņemšanai;
 • projektu neatkarīga kvalitātes pārbaude;
 • novērtēšana posmā pēc pieteikumu iesniegšanas visiem lielajiem projektiem, kas iesniegti tieši ES Komisijai;
 • horizontāli piešķīrumi un stratēģisks atbalsts;
 • spēju veidošana, tai skaitā kompetenču centra darbība;
 • īstenošanas atbalsts;
 • Eiropas Infrastruktūras savienošanas instrumenta projekti, galvenokārt dzelzceļa un autotransporta nozarēs;
 • Eiropas Investīciju konsultāciju centra (EIKC) darbība, veicot pieteikumu pārbaudi un apstrādi.

Kuri projekti var saņemt JASPERS atbalstu?

JASPERS mērķis ir palīdzēt sagatavot infrastruktūras projektus, kas Kopīgo noteikumu regulā definēti kā apjomīgi projekti, piemēram, autotransporta, dzelzceļa, ūdenssaimniecības, atkritumu apsaimniekošanas, enerģētikas un pilsētas transporta jomā. Ja ir iesaistītas mazas valstis, kurās nebūs daudz šāda mēroga projektu, JASPERS uzmanības centrā ir lielākie projekti.

Lai iegūtu plašāku informāciju, iespējamajiem finansējuma saņēmējiem jāsazinās ar vadošo iestādi, kas attiecīgajā valstī koordinē ES struktūrfondus.

Kā tiek organizēta JASPERS darbība?

JASPERS darbinieki strādā, pamatojoties uz partnerattiecību nolīgumu, t. i., Komisija piešķir finansējumu speciālistu nolīgšanai, bet pārējie partneri — EIB un ERAB — tieši norīko darbā savus speciālistus.

JASPERS ir septiņas struktūrvienības:

 • autoceļi;
 • dzelzceļa, gaisa un jūras transports;
 • ūdenssaimniecība un notekūdeņi;
 • enerģētika un cietie atkritumi;
 • pārdomāta attīstība;
 • tīklošanas un kompetences centrs;
 • neatkarīga kvalitātes pārbaude (NKP).

JASPERS galvenā mītne atrodas EIB Luksemburgā, un tai ir trīs reģionālie centri — Varšavā, Vīnē un Bukarestē, kur strādā aptuveni 70 % tās speciālistu, lai būtu finansējuma saņēmēju tuvumā un varētu nodrošināt efektīvākus pakalpojumus.

 • Centrs Varšavā apkalpo Poliju, Igauniju, Latviju un Lietuvu.
 • Centrs Vīnē apkalpo Čehiju, Ungāriju, Slovākiju, Slovēniju un Maltu.
 • Centrs Bukarestē apkalpo Rumāniju un Bulgāriju.

Speciālisti, kas darbojas galvenajā mītnē Luksemburgā, vajadzības gadījumā var strādāt jebkurā atbalstu saņēmušajā dalībvalstī.

Saistītās saites

 • JASPERS tīmekļa vietne English
 • Jaspers: 10 years of Support for Cohesion Policy English