Eiropas Sociālais fonds

Eiropas Sociālā fonda ieguldījumi cilvēkos ir vērsti uz to, lai uzlabotu nodarbinātību un izglītības iespējas visā Eiropas Savienībā. Tā mērķis ir arī uzlabot visneaizsargātāko nabadzības riskam pakļauto cilvēku apstākļus.

Eiropas Sociālais fonds iegulda visos ES reģionos. Vairāk nekā 80 miljardi eiro ir paredzēti ieguldījumiem dalībvalstu cilvēkkapitālā laikā no 2014. līdz 2020. gadam, vēl vismaz 3,2 miljardus eiro piešķirot Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai.

Laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam ESF koncentrēsies uz četriem kohēzijas politikas tematiskajiem mērķiem:

  • nodarbinātības veicināšana un darbaspēka mobilitātes atbalstīšana;
  • sociālās iekļaušanas veicināšana un nabadzības apkarošana;
  • ieguldījumi izglītībā, prasmēs un mūžizglītībā;
  • institucionālās kapacitātes un efektīvas valsts pārvaldes stiprināšana.

Papildus tam 20 % ESF ieguldījumu tiks atvēlēti pasākumiem, kas uzlabo sociālo iekļaušanu un apkaro nabadzību. To dēvē par tematisku koncentrēšanu.

Papildu informācijai skatīt Eiropas Sociālā fonda noteikumus un ESF tīmekļa vietni.

Bezdarbnieka pabalstiem: Eksperts, kas palīdz sievietei pieteikties sociālajiem pabalstiem tiešsaistē
Bezdarbnieka pabalstiem: Eksperts, kas palīdz sievietei pieteikties sociālajiem pabalstiem tiešsaistē