Financial Instruments in Cohesion Policy

Financial instruments represent a resource-efficient way of deploying cohesion policy resources in pursuit of the Europe 2020 Strategy objectives. Targeting projects with potential economic viability, financial instruments provide support for investments by way of loans, guarantees, equity and other risk-bearing mechanisms, possibly combined with technical support, interest rate subsidies or guarantee fee subsidies within the same operation.

 Citi rīki

 

Ziņas

  Šodien Eiropas Komisija pieņēma divus jaunus standarta finansiālus instrumentus, kuri paredzēti ESI fondu investīcijām un ar kuriem jauni uzņēmumi un pilsētvides attīstības projektu veicinātāji varēs vieglāk piekļūt finansējumam.

  2014.–2020. gadā Komisija rosina dalībvalstis divkāršot no Eiropas strukturālajiem un investīciju (ESI) fondiem izdarītās investīcijas, saskaņā ar Investīciju plāna mērķiem izmantojot tādus finansiālus instrumentus kā aizdevumi, kapitālieguldījumi un garantijas.

  Standarta finansiālie instrumenti jau atbilst ESI fondu regulai un noteikumiem par valsts palīdzību un ir izstrādāti tā, lai dalībvalstis mazāk izmantotu tradicionālās dotācijas, bet vairāk finansiālu atbalstu pēc apgrozības principa, un lai kombinētu publiskos un privātos līdzekļus.

  Pastāv jau trīs šāda veida instrumenti.Tādi ir dalīta riska aizdevums, kur risks tiek sadalīts starp publiskiem un privātiem līdzekļiem, un ierobežotā garantija, kur bankas aizdevumu portfelī garantijai pret saistību nepildīšanu izmantoti publiski līdzekļi. Abu instrumentu nolūks ir padarīt finansējumu piekļūstamāku mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Trešais instruments ir dzīvojamo ēku sektora energoefektivitātes un atjaunojamo energoavotu projektiem paredzēts renovācijas aizdevums.

  Šodien Komisija nāk klajā ar šādiem diviem instrumentiem:

  • Līdzieguldījumu mehānisms, no kura tiks nodrošināts start-up uzņēmumu un MVU finansējums. Šāds atbalsts uzņēmumiem pavērs iespēju attīstīt savu uzņēmējdarbības modeli un piesaistīt papildu finansējumu, izmantojot kolektīvu investīciju shēmu, ko pārvaldīs viens galvenais finanšu starpnieks. Kopējās kombinētās publisko un privāto līdzekļu investīcijas vienam MVU var būt līdz pat 15 miljoniem eiro. 2007.–2013. gadā piemērs šādam līdzieguldījumam bija Langdokas–Rusijonas reģionā īstenotais SAS JEREMIE, kas ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzekļiem piesaistīja privāto kapitālu un investīcijas reģiona mazajiem un vidējiem augsto tehnoloģiju uzņēmumiem.
  • No pilsētu attīstības fondiem tiks atbalstīti ilgtspējīgi pilsētprojekti tādās jomās kā sabiedriskais transports, energoefektivitāte vai pilsētu teritoriju reģenerācija. Projektiem jābūt finansiāli dzīvotspējīgiem un jāietilpst integrētā ilgtspējīgā pilsētu attīstības stratēģijā. Kopējās kombinētās publisko un privāto līdzekļu investīcijas vienam projektam var būt līdz pat 20 miljoniem eiro. Atbalsta devējs būs finanšu starpnieka pārvaldīts aizdevumu fonds, kas darbosies ar ESI fondu resursiem un vismaz 30 % privātkapitāla devumu. Šāds Pilsētu attīstības fonds 2007.–2013. gadā bija radīts Pomožē (Polija).

  Papildu informācija

Vairāk ziņu

Besides the obvious advantages of recycling funds over the long term, financial instruments help to mobilise additional public or private co-investments in order to address market failures in line with Europe 2020 and cohesion policy priorities. Their delivery structures entail additional expertise and know-how, which helps to increase the efficiency and effectiveness of public resource allocation. Moreover, these instruments provide a variety of incentives to better performance, including greater financial discipline at the level of supported projects.

Financial instruments have been used for delivering investments for Structural Funds since the 1994-1999 programming period. Their relative importance has increased during the programming period 2007-2013 and they now represent around 5 % of total European Regional Development Fund (ERDF) resources. In the light of the current economic situation and the increasing scarcity of public resources, financial instruments are expected to play an even stronger role in cohesion policy in the 2014-2020 programming period.

ESIF and EFSI complementarities

 • European Structural and Investment Funds and European Fund for Strategic Investments complementarities: Ensuring coordination, synergies and complementarity en pdf

Documents

Data

Track the progress in financial instruments under the ESI Funds, their thematic and national allocation and how they are used with our Data Platform.

View the data

Contact

European Commission - DG Regional Policy
Unit B3 - Financial Instruments and relations with International Financial Institutions
Avenue de Beaulieu 5
B-1160 Brussels
Tel: 32 2 29 59332
Fax: +32 2 292 0904
REGIO-B3-FINANCIAL-INSTRUMENTS@ec.europa.eu