Pieejamais budžets 2014-2020

Laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam reģionālās un kohēzijas politikas finansējums ir 351,8 miljardi eiro.
Detalizēti dati un grafiki ir kohēzijas politikas datu portālā.

Finanšu piešķīrumi 2014-2020

View the data

Total allocations of Cohesion Policy 2014-2020: Breakdown by spending category (million €, current prices)