Finansējuma saņemšana

 Citi rīki

 

Par reģionālo finansējumu jautājiet iestādē, kas ir atbildīga par attiecīgo reģionālo programmu. Šī iestāde novērtēs jūsu projektu un lems, vai piešķirt finansējumu.
Atrodiet savu atbildīgo iestādi de en fr

 • Reģionālo finansējumu var saņemt valsts iestādes, atsevišķas privātā sektora struktūras (īpaši mazie uzņēmumi), universitātes, apvienības, nevalstiskās un brīvprātīgo organizācijas. Finansējumam var pieteikties arī ārvalstu uzņēmumi, kuru filiāle darbojas reģionā, uz ko attiecas konkrētā darbības programma, ja vien ir ievēroti ES noteikumi par publisko iepirkumu.
 • Lai saņemtu plašāku informāciju par to, kas var pieteikties finansējumam jūsu reģionā, sazinieties ar vadošo iestādi de en fr.
 • Projektu īstenotājiem no ES kandidātvalstīm vai potenciālajām kandidātvalstīm ir jāsazinās ar Pirmspievienošanās palīdzības instrumenta (IPA) pārstāvjiem.
 • Tā kā vairumā gadījumu finansējumu piešķir projektiem, jums ir jāizstrādā projekts, lai varētu pretendēt uz finansējumu, ko tad saņemsit dažādos projekta norises posmos.
 • Pirms iesniegt finansējuma pieteikumu, būtu jāiepazīstas ar Eiropas darbības programmām de en fr jūsu reģionā. Jūsu projektam jāatbilst attiecīgajā reģionālajā programmā noteiktajiem atlases kritērijiem un ieguldījumu prioritātēm.
 • Jums būs jāievēro pieteikšanās procedūras, ko noteikusi vadošā iestāde. Dažas vadošās iestādes ieviesušas pastāvīgas pieteikšanās procedūru, bet citas iestādes pieteikumus pieņem tikai konkrētos laikposmos. Ieskatieties attiecīgās vadošās iestādes de en fr tīmekļa vietnē, lai uzzinātu vairāk.

Projektiem nav noteikts minimālais apjoms. Vērā ņem pievienoto vērtību Eiropai, tā ietekmi uz nodarbinātību, tā novatoriskumu, kā arī to, vai projekts veicina attiecīgā reģiona ekonomisko konkurētspēju.

 • ES finansējuma saņēmēji bieži atzīst, ka laiku, kas pavadīts, izstrādājot pieteikumu reģionālās politikas finansējumam, pilnībā kompensē iegūtās ilgtermiņa priekšrocības.
 • Lai gan piešķirtais finansējums tikai daļēji sedz projekta izmaksas, šie līdzekļi rada nozīmīgu "sviras efektu". Fakts, ka ir piešķirts ES finansējums, bieži pamudina iesaistīties arī citus partnerus.

Šajā sarakstā minēti tikai daži no daudzajiem avotiem, kur iespējams saņemt palīdzību un padomu saistībā ar finansējumu atbilstīgi ES reģionālajai politikai:

 • tīkls Europe Direct, kurā ietilpst simtiem informācijas centru visā Eiropā;
 • kompetentā vadošā iestāde de en fr, kas var sniegt padomu katrā jūsu projekta finansējuma pieteikšanas posmā;
 • ES lietu darba grupa jūsu pašvaldībā vai tirdzniecības kamerā;
 • tīkls Entreprise Europe en piedāvā speciālistu padomus mazajiem uzņēmumiem par to, kā saņemt ES publisko finansējumu pētniecībai un izstrādei, inovācijai, ieguldījumiem, nodarbinātībai un apmācībai.
 • ES nodrošina finansējumu un palīdzību dažādiem projektiem un programmām dažādās politikas jomās, piemēram, kultūrā, izglītībā, lauksaimniecībā un lauku attīstībā, kā arī pētniecībā un vides jomā.
 • Lai uzzinātu vairāk, skatiet sadaļu ES dotācijas, fondi un programmas
 • EuroAccess : Your gateway to funding in the EU Macro-Regions

Papildinformācija

 • Skatīt projektus de en fr, kurus jau līdzfinansē no Eiropas reģionālajiem fondiem.
 • Skatīt saņēmējus en, kam piešķirts finansējums jūsu reģionā un citur.