Izglītojoši materiāli jauniešiem

 Citi rīki

 

Dažu pēdējo gadu laikā Reģionālās politikas un pilsētpolitikas ģenerāldirektorāts ir izstrādājis virkni dažādu izklaidējošu un izglītojošu materiālu bērniem (vecumā no aptuveni 8 līdz 13 gadiem) un skolotājiem — komiksu, interaktīvu tiešsaistes spēli, galda spēli, kurā jāsekmē sava reģiona attīstība, ES “Travel Book”...

INTERAKTĪVA TIEŠSAISTES SPĒLE “PARTNERS”

INTERAKTĪVA TIEŠSAISTES SPĒLE “PARTNERS”Interaktīvā tiešsaistes spēle (web-doc) “Partners” (“Partneri”) ir izzinoša spēle, kurā apvienota vesela virkne multivides rīku, kas jūs aizvedīs uz sešiem Eiropas Savienības reģioniem. Šajā izzinošajā spēlē ir atspoguļoti reģionālās politikas pasākumi, kas sekmē reģionu attīstību un saikni starp Eiropas Savienības reģioniem un iedzīvotājiem. Šī komiksa “Partners” digitālā versija vienlaikus ir gan izklaidējoša, gan informatīva.

Sešos stāstos ir sniegtas norādes, kas palīdzēs atrisināt Eiropas noslēpumu!

REĢIONU SPĒLE “UNI!”

REĢIONU SPĒLE “UNI!” “UNI!” ir vienkārša un efektīva lomu spēle, ko var spēlēt skolā. Tās mērķis ir iepazīstināt ar Eiropas Savienības darbībām, kas sekmē visu Eiropas Savienības reģionu kohēziju.

“UNI!” ir spēlējama grupās, kurās ir vismaz 2 dalībnieki, kas vecāki par 10 gadiem. Katrai grupai ir jāveicina pēc nejaušības principa izvēlēta reģiona attīstība, veicot dažādus pantomīmas, zīmēšanas un minēšanas uzdevumus. Par katru veiksmīgi izpildīto uzdevumu spēlētāji saņem “zvaigznes”.
Uzvar tā grupa, kas ir ieguvusi visvairāk zvaigžņu.

Uzdevumi, kas jāveic bērnu grupām, ir iedalāmi šādās sešās tēmās: vide, enerģētika, izgudrojumi, izglītība un sociālie jautājumi, tūrisms un kultūra, kā arī transports.

Visaptveroši norādījumi, kas pieejami spēles tīmekļa vietnē lejupielādējamu pdf failu un skolotājiem paredzētu materiālu formā, ļauj šo spēli izmantot interesantas pieredzes gūšanai vienas vai vairāku mācību stundu laikā.

Reklāmas video, kas sagatavots ar netālu no Namīras (Namur) esošās pamatskolas skolēnu līdzdalību:

Patlaban spēle ir pieejama tikai franču valodā, taču no 2016. gada vasaras tā būs pieejama arī vācu un angļu valodā.

Šīs publikācijas krājumi ir beigušies.

Lai pieprasītu publikācijas atkārtotu izdevumu, atsūtiet mums e-pastu uz šādu adresi: regio-publication@ec.europa.eu

EIROPAS PUZLE

EIROPAS PUZLE Šī no koka izgatavotā puzle cilvēka lielumā ir unikāls mākslas darbs. Tā ir spēlējama grupās vairākos posmos. Vispirms dalībniekiem no dažādiem interesantas formas gabaliņiem ir jāsaliek Eiropas karte. Nākamais posms prasa zināšanas ģeopolitikā — ir jāatpazīst valsts karogs, kā arī tās nosaukums un galvaspilsētas nosaukums oriģinālvalodā. Pēc tam dalībniekiem ir jāparāda, kur atrodas eurozona. Nobeigumā dalībniekiem ir jāaplūko ap Eiropu esošās jūras un tās jānosauc.

Katras Eiropas Komisijas pārstāvniecības vai dienesta (http://ec.europa.eu/represent_lv.htm) rīcībā ir viens šīs puzles paraugs. To bieži vien izmanto skolēniem paredzētās prezentācijās.KOMIKSS “PARTNERS”

comic - PartnersReģionālās politikas un pilsētpolitikas ģenerāldirektorāts nu ir visās ES valodās pārtulkojis savu komiksu "Partneri". Tajā reģionālā politika un pilsētpolitika ir izskaidrota sešos stāstos, kas domāti bērniem un jauniešiem. Komiksā aptvertas tādas tēmas kā pētniecība un inovācija, pilsētu attīstība, vide, atbalsts MVU, sociālā iekļaušana, IKT, reģionu sadarbība, transports, solidaritāte reģionu starpā dabas katastrofu gadījumā utt.

Šo reālās dzīves ainiņu un stāstu par vīriešiem un sievietēm pamatā ir reāli ES finansēti projekti, kas parāda, kāds ir Eiropas Savienības ieguldījums dzīves līmeņa atšķirību mazināšanā un reģionu attīstības atbalstīšanā.

Komikss ir pieejams EN, BG, CS, DA, DE, ET, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IT, LT, LV, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV valodās un to var pasūtīt vietnē “EU Bookshop”.

Pilna komiksa digitālā versija ir pieejama šajā vietnē.

Komiksā “Partners” ir pieejamas informatīvas lapas:

  • ES reģionu karte, kurā atspoguļots reģionu attīstības līmenis;
  • īss pārskats par komiksā aplūkotajām tēmām;
  • ES finansēta projekta dzīves cikls;
  • īss piecu Eiropas strukturālo un investīciju fondu apskats;
  • shēma, kurā apkopota informācija par Eiropas iestāžu lomu un to savstarpējām attiecībām.

ES “TRAVEL BOOK”

ES “TRAVEL BOOK”Izklaidējošais materiāls “Travel Book” ir jūsu pavadonis ceļojumos pa Eiropu. Tas ir daudzvalodu rīks, kas ietver Eiropas karti. Ar tā palīdzību iespējams uzzināt vairāk par reģionu lomu Eiropas Savienībā.

“Travel Book”, kas ietver interesantu un informatīvu uzlīmju kolekciju, var izmantot arī kā personīgo dienasgrāmatu, kas palīdzēs atcerēties dzīves un ceļojumu laikā gūto pieredzi.

Izziniet vienu no Eiropas Savienībā valdošās dažādības aspektiem — vienā materiālā ir ietvertas visas 24 ES valodas, un visi vārdi un nosaukumi ir sniegti oriģinālvalodā!

Pievienojieties “Travel Book” kopienai šajā vietnē: www.thetravelbook.eu

Šīs publikācijas krājumi ir beigušies.

Lai pieprasītu publikācijas atkārtotu izdevumu, atsūtiet mums e-pastu uz šādu adresi: regio-publication@ec.europa.eu

KĀRŠU SPĒLE “IN VARIETA CONCORDIA”

KĀRŠU SPĒLE “IN VARIETA CONCORDIA” Vienkārša izklaidējoša spēle, kuru var spēlēt jebkurā vecumā. Spēle ir unikāla ar to, ka vienā kāršu paciņā ir atrodamas 3 dažādas spēles: parasta kāršu spēle, spēle ģimenei un puzle, uz kuras attēlots sauklis “in varieta concordia”.

Šo publikāciju varat pasūtīt šeit: Eiropas Savienības Publikāciju birojs.