INTERACT

Interreg

 Citi rīki

 

Programme description

Galvenie mērķi

Programmas mērķis ir nostiprināt kohēzijas politikas efektivitāti, sekmējot pieredzes apmaiņu, paraugprakses pārņemšanu un inovatīvu pieeju izplatīšanu starp teritoriālās sadarbības programmām un partneriem.

Finansējuma prioritātes

Programmai ir divas prioritātes:

 • pakalpojumu sniegšana;
 • tehniskā palīdzība.

Paredzētā ietekme

Šī programma ir ļoti specifiska, jo spēj ietekmēt tikai un vienīgi to, kā citas sadarbības programmas un pasākumi var tikt īstenoti efektīvāk, proti:

 • uzlabot vairāk nekā 84 % Eiropas teritoriālās sadarbības (ETS) programmu pārvaldības un kontroles spēju;
 • uzlabot vairāk nekā 80 % ETS programmu spēju apzināt un izplatīt programmu rezultātus;
 • uzlabot vairāk nekā 84 % ETS programmu sadarbības pārvaldības spēju īstenot inovatīvas pieejas (Eiropas teritoriālās sadarbības grupa (ETSG), apgrozības fondi, makroreģionālās stratēģijas utt.).

Regions

 • Austria
 • Belgium
 • Bulgaria
 • Croatia
 • Cyprus
 • Czechia
 • Denmark
 • Estonia
 • Finland
 • France
 • Germany
 • Greece
 • Hungary
 • Ireland
 • Italy
 • Latvia
 • Lithuania
 • Luxembourg
 • Malta
 • Netherlands
 • Poland
 • Portugal
 • Romania
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Spain
 • Sweden
 • United Kingdom

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 39,392,594.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 46,344,229.00 €

Total EU contribution: 39,392,594.00 €

View the data

CCI number: 2014TC16RFIR002