(Interreg V-A) LV-LT - Latvia-Lithuania

Interreg

 Citi rīki

 

Programme description

Galvenie mērķi

Sadarbības programma ir vērsta uz vairākām būtiskām pārrobežu problēmām, kas saistītas ar stratēģijas "Eiropa 2020" īstenošanu Dienvidlatvijas un Ziemeļlietuvas robežreģionos.

Īpaša uzmanība programmas ietvaros ir veltīta vides pasākumiem. Programma nodrošinās atbalstu dabas un kultūras mantojumam, lai turpinātu ilgtspējīga tūrisma attīstību reģionā, veicinās resursu ilgtspējīgāku izmantošanu, kā arī palīdzēs risināt ar vidi saistītās problēmas, jo īpaši pilsētās.

Sadarbības programma sniegs atbalstu uzņēmējdarbībai un darbaspēka pārrobežu mobilitātei, kā arī uzlabos sociālo pakalpojumu pieejamību un efektivitāti. Tās mērķis ir arī dzīves kvalitātes uzlabošana robežreģionā ar efektīvu publisko pakalpojumu un valsts pārvaldes palīdzību.

Programma sniegs ieguldījumu ES stratēģijas Baltijas jūras reģionam īstenošanā.

Finansējuma prioritātes

Programma būs vērsta uz četrām svarīgākajām prioritātēm:

 • ilgtspējīga un tīra vide ar sadarbības palīdzību
 • atbalsts darbaspēka mobilitātei un nodarbinātībai
 • sociālā iekļaušana kā teritoriālās attīstības priekšnoteikums
 • dzīves kvalitātes uzlabošana ar efektīvu publisko pakalpojumu un valsts pārvaldes palīdzību

Regions

 • Latvia
 • Lithuania

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 69,621,072.00 €

Thematic priorities

 • TA - Technical Assistance
 • TO11 - Better public administration
 • TO6 - Environment and resource efficiency
 • TO8 - Employment and labour market
 • TO9 - Social inclusion

Financial information

Total OP budget: 82,255,348.00 €

Total EU contribution: 69,621,072.00 €

CCI number: 2014TC16RFCB027