ESPON

Interreg

 Citi rīki

 

Programme description

Galvenie mērķi

Sadarbības programmas "ESPON 2020" mērķis ir atbalstīt ES kohēzijas politikas un citu nozaru politikas virzienu un programmu efektivitātes stiprināšanu Eiropas strukturālo un investīciju (ESI) fondu ietvaros, kā arī valsts un reģionālās teritoriālās attīstības politikas virzienus, sagatavojot, izplatot un popularizējot teritoriālos pierādījumus, kas aptver visu 28 ES dalībvalstu teritoriju, kā arī četras partnervalstis, proti, Islandi, Lihtenšteinu, Norvēģiju un Šveici.

Finansējuma prioritātes

ESPON ir vērsts uz 11. tematisko mērķi, proti, "institucionālo spēju uzlabošanu". Tomēr, tā kā visus 11 tematiskos mērķus raksturo teritoriālā dimensija vai ietekme, tiek uzskatīts, ka "EPSON 2020" sagatavotajiem un izplatītajiem teritoriālajiem pierādījumiem ir jāatbalsta visi šie mērķi.

Paredzētā ietekme

 • Pastiprināta teritoriālo pierādījumu sagatavošana, izmantojot lietišķo pētniecību un analīzes.
 • Uzlabota zināšanu pārnese un analītiskā lietotāju atbalsta izmantošana.
 • Pilnveidota teritoriālā novērošana un rīki teritoriālo analīžu veikšanai.
 • Plašāka informēšana par teritoriālajiem pierādījumiem un to ieviešana.

Regions

 • Austria
 • Belgium
 • Bulgaria
 • Croatia
 • Cyprus
 • Czechia
 • Denmark
 • Estonia
 • Finland
 • France
 • Germany
 • Greece
 • Hungary
 • Ireland
 • Italy
 • Latvia
 • Lithuania
 • Luxembourg
 • Malta
 • Netherlands
 • Poland
 • Portugal
 • Romania
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Spain
 • Sweden
 • United Kingdom

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 41,377,019.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 48,678,851.00 €

Total EU contribution: 41,377,019.00 €

View the data

CCI number: 2014TC16RFIR004