(Interreg V-A) FI-EE-LV-SE - Finland-Estonia-Latvia-Sweden (Central Baltic)

Interreg

 Citi rīki

 

Programme description

Galvenie mērķi

Sadarbības programma pievēršas vairākām problēmām, kas saistītas ar stratēģijas "Eiropa 2020" īstenošanu iesaistīto dalībvalstu piekrastes reģionos.

Programmā galvenā uzmanība pievērsta MVU konkurētspējas uzlabošanai un uzņēmējdarbības veicināšanai, veicinot ilgtspējīgu kopējo resursu izmantošanu (atbalstot ilgtspējīgu tūrismu, mazinot Baltijas jūras piesārņojumu, uzlabojot pilsētvidi) un uzlabojot cilvēku un preču transporta plūsmas. Tāpat programma atbalstīs pārrobežu profesionālās izglītības un apmācību shēmas, kā arī stiprinās nelabvēlīgā situācijā esošas kopienas (ar maza mēroga cilvēks cilvēkam projektiem).

Programmā tiks izstrādāti un ieviesti kopīgi risinājumi kopīgām problēmām. Investīcijas infrastruktūrā būs maza apjoma, un daudzos gadījumos tām būs eksperimenta raksturs.

Programmai būs nozīmīgs ieguldījums ES Stratēģijas Baltijas jūras reģionam īstenošanā.

Finansējuma prioritātes

Programma pievērsīsies šādām četrām prioritātēm:

1. Konkurētspējīga ekonomika

2. Ilgtspējīga kopējo resursu izmantošana

3. Labi savienots reģions

4. Prasmīgs un sociāli iekļaujošs reģions

Daži no paredzamajiem rezultātiem

• 150 jauniem uzņēmumiem sniegts atbalsts ar apmācībām, konsultāciju pakalpojumiem, tīklošanu

• Par 120 000 vairāk apmeklētāju atbalstītajos kultūras un dabas mantojuma objektos

• Samazināta barības vielu, bīstamu vielu un toksīnu ieplūde Baltijas jūrā

• Uzlaboti pakalpojumi 15 mazajās ostās

• 5000 cilvēku piedalās kopīgajās izglītības un profesionālās apmācības shēmā

Regions

 • Estonia
 • Finland
  • LÄNSI-SUOMI
  • Helsinki-Uusimaa
  • Etelä-Suomi
  • ÅLAND (NUTS 1)
  • ÅLAND
 • Latvia
 • Sweden
  • Östra Sverige
  • Stockholm
  • Östra Mellansverige
  • Småland med öarna
  • Norra Mellansverige

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 132,628,689.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 170,544,922.00 €

Total EU contribution: 132,628,689.00 €

View the data

CCI number: 2014TC16RFCB014