Baltic Sea

Interreg

 Citi rīki

 

Programme description

Galvenie mērķi

Programmas vispārējais mērķis is stiprināt integrētu teritoriālo attīstību un sadarbību, lai veidotu inovatīvāku, labāk pieejamu un ilgtspējīgu Baltijas jūras reģionu. Programma veicina transnacionālo sadarbību un integrāciju ar projektiem, kas pievēršas kopīgām problēmām un iespējām reģionā. Programma arī atbalsta ES Stratēģijas Baltijas jūras reģionam īstenošanu.

Programma ir izstrādāta, lai risinātu jautājumus, kurus atsevišķas valstis nevar risināt pietiekamā līmenī. To problēmu skaitā, uz kurām kopīgi jāreaģē partneriem no vairākām Baltijas jūras reģiona valstīm, ir ūdens kvalitātes uzlabošana un kuģošanas un jūras drošības palielināšana.

Programmā tiek veikti ieguldījumi vietējā, reģionālā un valsts līmeņa publisko iestāžu, pētniecības un apmācību iestāžu, nozaru aģentūru un asociāciju, nevalstisko organizāciju un uzņēmumu institucionālo spēju stiprināšanā. Uzlabotas institucionālās spējas tiek saprastas kā:

 • uzlabotas institucionalizētās zināšanas un kompetence;
 • uzlabotas pārvaldības struktūras un organizācijas struktūra;
 • efektīvāka cilvēku un tehnisko resursu izmantošana;
 • labākās jaunu finansiālo resursu piesaistīšanas spējas;
 • uzlabotas spējas strādāt transnacionālā vidē.

Finansējuma prioritātes

Programma pievērsīsies šādām četrām prioritātēm:

 1. Inovāciju spējas
 2. Efektīva dabas resursu pārvaldība
 3. Ilgtspējīgs transports
 4. Makroreģionālā sadarbība

Daži no paredzamajiem rezultātiem:

 • Palielinātas publisko iestāžu, pētniecības un apmācību iestāžu, nozaru aģentūru un asociāciju, nevalstisko organizāciju un uzņēmumu spējas ieviest vairāk inovāciju, pārvaldīt dabas resursus efektīvi un padarīt transportu ilgtspējīgāku
 • 230 uzņēmumu sadarbojas ar pētniecības iestādēm
 • 10 jaunizstrādāti tirgus produkti un pakalpojumi
 • 8 miljoni EUR privāto investīciju pieejami pētniecībai un attīstībai
 • Plānoti transnacionāli ieguldījumi 45 miljonu EUR apmērā

Vadošā iestāde

Programmu vada Šlēsvigas-Holšteinas Investīciju banka (Investitionsbank Schleswig-Holstein, IB.SH) Ķīlē, Vācijā. Vadošās iestādes/apvienotā sekretariāta (VI/AS) vadība atrodas Rostokā, Vācijā.

Regions

 • Denmark
 • Estonia
 • Finland
 • Germany
  • BERLIN
  • BRANDENBURG
  • BREMEN
  • HAMBURG
  • MECKLENBURG-VORPOMMERN
  • Lüneburg
  • SCHLESWIG-HOLSTEIN
 • Latvia
 • Lithuania
 • Poland
 • Sweden

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 263,830,658.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 331,518,268.00 €

Total EU contribution: 271,031,690.00 €

View the data

CCI number: 2014TC16M5TN001