Programmas

Turpmāk sniegti plānošanas perioda sākumā Eiropas Komisijas pieņemto darbības programmu kopsavilkumi. Programmas sagatavo katra dalībvalsts un/vai reģions, un tās tiek finansētas ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda vai Kohēzijas fonda līdzekļiem.
Nozarēm paredzēti papildu filtri ir pieejami:

 Citi rīki

 

Valsts programmas

Austrija

Bulgārija

Beļģija

Čehija

Kipra

Dānija

Igaunija

Somija

Francija

Vācija

Grieķija

Īrija

Itālija

Latvija

Lietuva

Luksemburga

Ungārija

Malta

Nīderlande

Polija

Portugāle

Horvātija

Rumānija

Slovēnija

Slovākiija

Spānija

Zviedrija

Apvienotā Karaliste

Pārrobežu, starptautiskā un starpreģionālā sadarbība