Eiropas Savienības Kohēzijas politikas atbalsta saņēmēji

ES pienākums ir nodrošināt valsts līdzekļu izlietojuma pārredzamību. Šajā kartē ir sniegtas tiešas saites uz Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda atbalsta saņēmēju sarakstiem. Tīmekļa vietnes, uz kurām ir sniegtas saites, pārvalda attiecīgās dalībvalstis, kurām saskaņā ar noteikumiem, kas reglamentē 2014.–2020. gada finansējuma izmantošanu (ES Regula Nr. 1303/2013), ir jāpublicē atbalsta saņēmēja nosaukums, īstenotais pasākums un piešķirtā publiskā finansējuma summa.

 Citi rīki

 

Saņēmēji 2014-2020

Saņēmēji

x