Reģionālā politika jūsu valstī


Kohēzijas politika atbilstība 2014-2020
Austrija Beļģija Bulgārija Kipra Čehija Dānija Igaunija Somija Francija Vācija Grieķija Ungārija Īrija Itālija Latvija Lietuva Luksemburga Malta Nīderlande Polija Portugāle Rumānija Slovākiija Slovēnija Spānija Zviedrija Apvienotā Karaliste Horvātija Portugāle Spānija Francija

Reģionālā politika

ES reģionu politika faktiski ir ieguldījumu politika. Tā veicina darbavietu radīšanu, konkurētspēju, tautsaimniecības izaugsmi, dzīves kvalitātes uzlabošanos un ilgtspējīgu attīstību. Šie ieguldījumi palīdz sasniegt stratēģijas "Eiropa 2020" mērķus.

Kopš 2017. gada Eiropas Pierobežas reģionu asociācija (AEBR), kura ir visas Eiropas mēroga pierobežas un pārrobežu reģionu tīkls, ir pārvaldījusi iniciatīvu b-solutions. Tās mērķis ir ļaut......
Īstenojot ERAF finansētu projektu, Kuldīgas pašvaldība ir atjaunojusi vairākas nozīmīgas ielas pilsētā, tādējādi uzlabojot piekļuvi savai pilsētai un atvieglojot gājēju, velobraucēju un......
Žurnāla Panorama ziemas numurs tagad ir pieejams lejupielādei, un tas iezīmē ēras beigas. 75. izdevums ir arī pēdējais, kas tiek sagatavots šajā PDF formātā, jo 2021. gadā......
Šodien Komisija atzinīgi novērtējusi politisko vienošanos starp Eiropas Parlamentu un ES dalībvalstīm Padomē par Atveseļošanas palīdzību kohēzijai un Eiropas teritorijām......

Twitter

ESIF 2014-2020 EU payments (daily update) - Full Dataset