Reģionālā politika jūsu valstī

Austrija Beļģija Bulgārija Kipra Čehija Dānija Igaunija Somija Francija Vācija Grieķija Ungārija Īrija Itālija Latvija Lietuva Luksemburga Malta Nīderlande Polija Portugāle Rumānija Slovākiija Slovēnija Spānija Zviedrija Apvienotā Karaliste Horvātija Portugāle Spānija Francija

Reģionālā politika

ES reģionu politika faktiski ir ieguldījumu politika. Tā veicina darbavietu radīšanu, konkurētspēju, tautsaimniecības izaugsmi, dzīves kvalitātes uzlabošanos un ilgtspējīgu attīstību. Šie ieguldījumi palīdz sasniegt stratēģijas "Eiropa 2020" mērķus.

Inovatīvas pilsētvides darbības nodrošina ES pilsētām līdzekļus inovatīvu projektu finansēšanai, kam 2014.–2020. gada laikposmā Eiropas Reģionālās attīstības fonds......
ERAF līdzfinansēta projekta ietvaros pirmo reizi Latvijā tiks finansēta dronu iegāde, kurus izmantos kā palīgus, dzēšot ugunsgrēkus un reaģējot uz citām ārkārtas situācijām. Pirms šāda......
Intervija ar ES prezidentvalsts Austrijas komandu par sarunu gaitu Padomē, par tās pieeju vienkāršošanai un par četrpusēju atbalstu ES Padomes Austrijas prezidentūra beigs darbu......
Pēc Komisijas priekšlikuma apstiprināšanas Parlamentā un Padomē Latvija drīzumā saņems kopumā 17,7 miljonus eiro lielu atbalstu no ES Solidaritātes fondaES Solidaritātes fonda......

Twitter

ESIF 2014-2020 EU payments (daily update) - Full Dataset