Pietų Baltijos jūros regionas: laivybos srities inovacijų priešakyje

Kad išliktų konkurencinga, Europos laivybos pramonė turi prisitaikyti prie griežtesnių aplinkosaugos įstatymų ir pradėti naudoti naujas technologijas. ERPF finansuojamas projektas, skirtas patobulinti suskystintų gamtinių dujų (SGD) infrastruktūrą ir pagerinti žinių pajėgumus, turėtų užtikrinti Pietų Baltijos regiono pasirengimą imtis teigiamų pokyčių.

 Papildomos priemonės

 
SGD infrastruktūros įgyvendinimas suteiks naudos Pietų Baltijos regionui © „MarTech LNG“ SGD infrastruktūros įgyvendinimas suteiks naudos Pietų Baltijos regionui © „MarTech LNG“

" Pietų Baltijos regionas turi mažai patirties SGD srityje, todėl bendradarbiauti su veikėjais, šioje specializuotoje pramonės šakoje sukaupusiais gausią patirtį, yra logiškas sprendimas. Bendradarbiavimas su „MarTech LNG“ mums suteikė galimybę užmegzti ryšį su kitomis vertės grandinės įmonėmis. Tai lėmė naujas prekybos galimybes ir diskusijas dėl partnerysčių. "

Frank van Dijk, „General Electrics Gas and Oil Europe“ regioninės rinkodaros direktorius

Kai pokyčiai reiškia galimybes

Pradėjus taikyti griežtesnius reglamentus dėl sieros ir pakeitus bunkerinio kuro praktikas, laivybos pramonei tenka prisitaikyti prie naujų aplinkybių. Reikia atnaujinti laivus, įrengti naują infrastruktūrą ir sukurti naujas tiekimo grandines, kad būtų užtikrinta galimybė SGD naudoti kaip sėkmingą kuro alternatyvą.

Pietų Baltijos regione (apimančiame Danijos, Vokietijos, Lietuvos, Lenkijos ir Švedijos jūros regionus) veikiančioms įmonėms „MarTech LNG“ projektas padėjo ne tik pasirengti naujiems iššūkiams, bet pasiruošti išnaudoti naujas galimybes alternatyvaus kuro srityje.

Regioninių pajėgumų stiprinimas

Projektas prasidėjo 2012 m., kai buvo atliktas tyrimas dėl Pietų Baltijos regiono pajėgumo tvarkyti SGD infrastruktūrą. Tuomet buvo išplėtotos priemonės pajėgumams ir praktinei patirčiai stiprinti.

Viena jų – portalas goLNG.eu. Tai unikali platforma, skirta dalytis su SGD susijusiomis žiniomis ir naujienomis. „MarTech LNG“ taip pat sėkmingai sukūrė ir įgyvendino mokymų programas, skirtas įmonėms, dirbančioms SGD terminalų statybų ir valdymo srityje.

Infrastruktūros ir paslaugų kūrimas

„MarTech LNG“ taip pat vykdė išankstinio galimybių įvertinimo konsultacijas dėl trijų su SGD technologijomis susijusių pasiūlymų. Konsultacijos buvo teikiamos dėl SGD bunkeriavimo, skirto artimojo susisiekimo laivui Danijoje; dėl SGD terminalo pajėgumų skyrimo Klaipėdoje, Lietuvoje; ir dėl keltų linijos tarp Świnoujście ir Klaipėdos, didžiųjų regiono SGD centrų, atidarymo.

Teigiamas poveikis regionui

Bendras projekto rezultatas – „MarTech LNG“ partnerystės pritrauktų investicijų suma turėtų siekti maždaug 50 mln. EUR.

Be kita ko, projektas Klaipėdos SGD terminalo operatorei „Klaipėdos nafta“ padėjo imtis komercinių plūdriojo sandėliavimo ir pakartotinio dujinimo įrenginio operacijų. Šimonė taip pat pasiekė susitarimą su Vokietijoje įsikūrusia „Bomin Linde LNG“ bendrai ištirti galimybę sukurti laivą, kuris regionui teiktų SGD bunkeriavimo paslaugas.

Be to, abi įmonės planuoja pakrantėje, Klaipėdos uoste, pastatyti SGD pakartotinio pripildymo stotį, kuri siūlytų nedidelio masto SGD paslaugas, padidindama SGD paklausą Baltijos šalyse ir Lenkijoje.


Bendros investicijos ir ES finansavimas

Bendros investicijos į projektą „Marine Competence, Technology and Knowledge Transfer for LNG (Liquid Natural Gas) in the South Baltic Sea Region (MarTech LNG)“ siekia 1 352 886 EUR, ES regioninės plėtros fondas iš 2007–2013 m. programavimo laikotarpio Pietų Baltijos regiono veiksmų programoslėšų  skiria 1 088 532 EUR.


Projekto terminas

26/10/2015