Pagalba sprendimams dėl klimato kaitos Baltijos jūros regione

Vykdant teritorinį bendradarbiavimą buvo sukurtas priemonių rinkinys ir kita medžiaga, padedanti priimti sprendimus dėl klimato kaitos. Rinkinys skirtas Baltijos regiono mažų ir vidutinio dydžio miestų bei kaimo vietovių politikos formuotojams, teritorijų planuotojams ir įmonėms. Rinkinys turėtų padėti jiems perprasti klimato kaitą ir kovoti su ja integruotai, tvariai bei vykdant bendradarbiavimą.

 Papildomos priemonės

 
Kylant jūros lygiui ir stiprėjant vėjams, audros kels didesnes problemas Baltijos jūros uostų infrastruktūrai. Nuotrauka: Thomas Klein © Švedijos meteorologijos ir hidrologijos institutas Kylant jūros lygiui ir stiprėjant vėjams, audros kels didesnes problemas Baltijos jūros uostų infrastruktūrai. Nuotrauka: Thomas Klein © Švedijos meteorologijos ir hidrologijos institutas

" Priemonių rinkinio naudotojai gali sužinoti, kad klimato kaita ne tik kelia grėsmę ir problemas, bet ir suteikia plėtros galimybių. "

Sebastian Ebert, Teritorijų mokslinių tyrimų ir planavimo akademija

Partneriai nustatė pagrindinius klimato kaitos iššūkius ir susistemino regioninę informaciją, poveikio ir pažeidžiamumo įvertinimo gaires, integruotus planavimo metodus bei įmonių galimybių nustatymo procesus. Visa ši informacija pateikiama „BalticClimate“ priemonių rinkinyje. Jis pasiekiamas internetu ir yra išverstas į 12 kalbų. Priemonių rinkinys naudotojams padeda įvertinti klimato kaitą atliekant kasdienius darbus ir ilgalaikį planavimą. Kad rinkinys būtų plačiai naudojamas, neinternetinė jo versija išplatinta visame Baltijos jūros regione.

Sudaryta ir papildoma medžiaga: SSGG analizė, padedanti įmonėms priimti sprendimus; rekomendacijos, padedančios savivaldybėms ir regionams klimato kaitos klausimus įtraukti į teritorijų planavimą ir tarpsektorinę plėtrą; dirvožemio judėjimo ataskaitos; atvejų tyrimų patirtys ir rezultatai. Į rinkinį įtrauktos dvi poveikio ir pažeidžiamumo vertinimų ataskaitos. Vienoje jų išdėstytos bandomojo vertinimo patirtys, kitoje – vertinimams reikalinga medžiaga. Galutinėje ataskaitoje daugiausia dėmesio skiriama klimato kaitos suvokimui regione.

Darbo grupės

Vokietijoje, Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Suomijoje, Švedijoje ir Rusijoje buvo įvertinta, kaip su klimato kaita kovojama transporto, būstų, energetikos ir žemės ūkio srityse. Buvo surengta daugiau kaip 80 seminarų, praktinių seminarų, mugių ir susitikimų. Per 4 000 politikų, planuotojų, vietos institucijų pareigūnų, verslininkų ir visuomenės narių dalyvavo plėtros perspektyvų ir klimato kaitos informacijos integravimo į būsimas veiklas pratybose.

Informuotumą apie klimato kaitą sustiprino aštuonios programos, priemonių rinkinio reklaminis įrašas ir pusės valandos trukmės filmas. Ši vaizdo medžiaga buvo transliuojama per televiziją, interneto svetainėse ir renginių metu. Informacija apie „BalticClimate“ konferenciją, vietos ir regioninius renginius, spaudos konferencijas, taip pat pranešimai spaudai ir pristatymai buvo skelbti laikraščiuose, transliuoti per radiją ir televiziją. Kartu su priemonių rinkiniu sukurtoje projekto svetainėje pateikiama informacija devyniomis kalbomis.


Bendros investicijos ir ES finansavimas

Bendros projektui „BalticClimate“ skirtos investicijos siekia 4 220 720 EUR. ES Europos regioninės plėtros fondas iš 2007–2013 m. programavimo laikotarpio Baltijos jūros regiono programos lėšų skyrė 3 336 510 EUR.


Projekto terminas

17/12/2015