„Green IT Network Europe“ – IRT sektoriaus tvarumo stiprinimui

IRT (informacinės ir ryšių technologijos) yra esminis veiksnys, lemiantis augimą, darbo vietų kūrimą ir visuomenės raidą. Tačiau IRT sektorius suvartoja ypač daug energijos ir palieka vis didesnį anglies pėdsaką. Šio visą Europą apimančio projekto tikslas – skatinti IRT sektoriaus ekologiškumą, suteikiant galimybę atlikti analizes, vertinimus ir dalytis geriausia praktika.

 Papildomos priemonės

 
Kelios Europos įmonės ir miestai sutelkė jėgas, kad sėkmingai įgyvendintų IT ekologiškumo politikas. © Riga SEAP Kelios Europos įmonės ir miestai sutelkė jėgas, kad sėkmingai įgyvendintų IT ekologiškumo politikas. © Riga SEAP

" Projektas leido išplėtoti naujas energetikos politikas ir dalyvaujančius suinteresuotuosius subjektus paskatino imtis tarpsektorinių metodų pažangiems miestams ir bendruomenėms kurti. Tai leidžia priartėti prie platesnių ES politikos tikslų – tokių kaip energijos tiekimo gerinimas, miestų atgaivinimas ir ekonominis augimas. Siekdami šių tikslų, partneriai identifikavo, apibūdino, dalinosi ir išplėtojo naujoviškus ir eksperimentinius projektus, o IRT sektoriaus lyderiai ir pažangios bendruomenės stiprino pajėgumus. "

Inete Ielite, paramos gavėjos atstovė

Šiandien IRT sektorius miestų teritorijose suvartoja ypač daug energijos. ES valstybės narės siekia sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas. Į šią strategiją būtina įtraukti ir IRT energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones. 

Projektą sudaro dvi sąveikaujančios kryptys – paties IRT sektoriaus ekologiškumo skatinimas ir IRT sektoriaus atliekamas ekologiškumo skatinimas. Būtina stiprinti paties IRT sektoriaus tvarumą – taip pat akivaizdu, kad IRT tenka svarbus vaidmuo kitiems sektoriams mažinant CO2 emisijas ir energijos suvartojimą. 

Projekte dalyvavo 11 pagrindinių partnerių: (Rygos, Mančesterio, Romos, Barselonos prekybos ir pramonės rūmai, „Green IT Amsterdam Region“, Katanija, Lundo universitetas, „Malta Intelligent Energy Management Agency“, „Business Support Centre Kranj“, „Regional Development Agency of Czestochowa“, „Risorse per Roma“). Prie projekto taip pat prisijungė platus kitų miestų ir regionų tinklas. Sistemiško mainų proceso metu partnerių tinklas galėjo gauti prieigą, ištyrinėti, išplėtoti ir įgyvendinti sėkmingas IT ekologiškumo politikas įvairiuose sektoriuose ir srityse (namų ūkiai, pastatai, judumas, pramonė ir t. t.). 

Projekto laikotarpiu partneriai išplėtojo bendrą ir sistemišką IT ekologiškumo politikos tinklą, apimantį ne mažiau kaip 200 institucijų ir juridinių asmenų (vietos, nacionaliniai ir tarptautiniai suinteresuotieji subjektai, universitetai, verslo paramos institucijos, energetikos ir IRT sektoriaus MVĮ ir pan.). Dalindamiesi žiniomis ir darbu partneriai sukūrė internetinę duomenų bazę, kurioje pateikiama daugiau kaip 150 IRT sektoriaus ekologiškumo gerosios praktikos pavyzdžių). Apie rezultatus buvo informuota maždaug 6 000 žmonių – per naujienlaiškius, socialinio tinklo „Twitter“ pranešimus ir naujienų pranešimus. Be to, daugiau kaip 2 000 žmonių sudalyvavo informaciniuose renginiuose, kurie vyko ne tik valstybėse partnerėse, bet ir kitose ES šalyse ir netgi Kinijoje bei Indijoje. 

Partneriai sutarė internetinę bendruomenę ir projekto duomenų bazę palaikyti bei plėtoti net ir pasibaigus projekto laikotarpiui – tam skirti lėšų ir žmogiškųjų išteklių.

Bendros investicijos ir ES finansavimas

Bendros projektui „Green IT Network Europe“ skirtos investicijos siekia 1 777 099 EUR ES Europos regioninės plėtros fondas iš 2007–2013 m. programavimo laikotarpio „INTERREG IVC“ veiksmų programos lėšų skyrė 1 390 027 EUR.

Projekto terminas

11/12/2015