Pažangus žemdirbystės sandėris Baltijos jūrai

Projektas „Baltic Deal“ vienija žemdirbius konsultuojančias organizacijas iš Baltijos šalių, siekiant sustiprinti profesinę kompetenciją ir aplinką tausojančią žemdirbystės praktiką bei priemones. Ši paramos sistema padeda regiono žemdirbiams mažinti ūkių maistinių medžiagų nuostolius, padidinti našumą ir sustiprinti konkurencingumą.

 Papildomos priemonės

 

Tokie projektai padės ES iki 2020 m. tapti pažangia, tvaria ir įtraukia ekonomika, kaip numatyta strategijoje „Europa 2020“. ES susiduria su nemenkais iššūkiais, kaip antai senėjančia visuomene, nepakankamai kvalifikuota darbo jėga, geresnių inovacijų poreikiu, būtinybe sukurti ekonominio augimo ir aplinkos alinimo pusiausvyrą, taip pat poreikiu užtikrinti saugų švarios energijos tiekimą. Šalinant šiuos ir kitus sunkumus, svarbų vaidmenį atlieka visoje ES įgyvendinami regioninės politikos projektai, kuriais siekiama skatinti užimtumą ir švietimą, plėtoti atsinaujinančiuosius energijos išteklius, didinti našumą ir suteikti visiems piliečiams galimybes. Vykdant šią veiklą, svarbiausias vaidmuo tenka projektams ir regionams, nes būtent jie duoda realių rezultatų, padedančių siekti pagrindinių strategijos tikslų.

Daugiau nei 100 ūkių iš šešių dalyvaujančiųjų šalių sudaro tinklą, kurio tikslas demonstruoti, dokumentuoti ir skleisti geriausią praktiką bei priemones, siekiant pagerinti žemės ūkio tvarumą regione.

Tvarus augimas tvarkant maistines medžiagas

Nors pastaraisiais dešimtmečiais į Baltijos jūrą patenka vis mažiau maistinių medžiagų, jos eutrofikacijos padėtis tebėra nepatenkinama. Visų aplink Baltijos jūrą esančių šalių ūkininkų federacijos pripažįsta, kad maistinių medžiagų nutekėjimas iš ūkių į Baltijos jūrą yra didelė problema. Projektas „Baltic Deal“, kurio pagrindinis siekis yra tvarus augimas, jau teikia konsultavimo organizacijoms geresnius ir rentabilesnius metodus ir priemones. Šiame daugiašaliame Latvijos, Švedijos, Suomijos, Lietuvos, Lenkijos ir Danijos projekte dalyvauja daugiau nei 30 partnerių iš visų devynių Baltijos jūros šalių, tarp jų Rusijos.

Pažangus išteklių skirstymas

Įgyvendinant šį projektą Saremoje, Hyjumoje, Alanduose, Gotlande, Elande ir Bornholme buvo paimta daugiau nei 30 interviu, siekiant nustatyti ūkininkų požiūrį į aplinkosaugos priemones ir žemės ūkio ateitį. Remdamiesi šiuo ir kitais informacijos šaltiniais, projekto partneriai atlieka pamatinius tyrimus, kuriais bus grindžiamos žemės ūkio aplinkosaugos konsultavimo paslaugos, konsultantams skirti priemonių rinkiniai, jungtinė interneto platforma ir IKT sprendimai, vietinė tvarios plėtros vizija, firminis pavyzdinių ūkių tinklas ir vadovai.

Tarp kitų pasiekimų galima paminėti bendrą strategiją, pagal kurią rinktiniai metodai bandomi, vertinami ir tikslinami atrinktuose bandomuosiuose regionuose, kaip antai septyniose didžiausiose Baltijos jūrose salose, taip prisidedant prie jūros eutrofikacijos mažinimo. Išbandytų priemonių pavyzdžiai – geresnis tręšimas, mėšlo bei nuotėkų tvarkymas.


Projekto terminas

17/08/2011