MARRIAGE plėtoja prieplaukų valdymą pietinėje Baltijos jūros pakrantėje

MARRIAGE projektu, draugėn subūrusiu Pietų Baltijos pakrantės vandens turizmo ekspertus, siekiama kurti teritorinį bendradarbiavimą ir teikti verslo paramą prieplaukoms. Tai buvo vykdoma taikant bendras vandens turizmo rinkodaros sistemas, plėtojant prieplaukų valdymo priemones ir konsoliduojant pietinės Baltijos jūros pakrantės prieplaukų tinklą.

 Papildomos priemonės

 
Gdansko prieplaukoje prisišvartavę laivai © Jens Masuch Gdansko prieplaukoje prisišvartavę laivai © Jens Masuch

" Ustkoje šiuo metu statome naują prieplauką. Ketiname pritraukti privataus kapitalo lėšų ir įtraukti privatų veiklos vykdytoją. MARRIAGE projekto metu skelbtas prieplaukų valdymo modelių tyrimas mus supažindino su įvairiais veiksniais ir niuansais, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį, siekiant viešiesiems ir privatiems suinteresuotiesiems subjekams efektyviai paskirstyti finansavimą, atsakomybes ir rizikas bei rasti tinkamiausią sprendimą. "

Jarosław Teodorowicz, Ustkos savivaldybė

Regiono kaip plaukiojimo teritorijos populiarinimas apėmė turizmo rinkodaros priemonių, skirtų išnaudoti įvairius regiono turizmo objektus, koordinavimą. Siekiant paskatinti prieplaukoms taikyti bendrą metodą, buvo skurtas bendras prekių ženklas (Pietų Baltijos pakrantė, angl. „South Coast Baltic”) ir sudarytos gairės. Bendros regioninio turizmo institucijų populiarinimo priemonės sustiprino regiono matomumą bei prieplaukų ir plaukiojimo teritorijų patrauklumą.

Žinių apie efektyvų ir tvarų prieplaukų valdymą bei pelningą veiklą perdavimas buvo pagrįstas instruktorių mokymo principu. Buvo sudarytas prieplaukų vadovas (geriausios praktikos pavyzdžių rinkinys) ir mokymų programa. Prie šio darbo prisidėjo visose dalyvaujančiose šalyse dirbančių veiklos vykdytojų ir pedagogų ekspertų grupė. Tuomet instruktoriai sudarė mokymo programas, skirtas prieplaukų savininkams, veiklos vykdytojams, vadovams ir personalui. Siekdami skleisti žinias, jie vedė mokymus nacionalinėmis kalbomis.

Prieplaukų tinklas

Plėtojant ir skleidžiant prieplaukų tinklo konsolidavimo metodus, daugiausia dėmesio buvo skiriama viešojo ir privataus sektoriaus partnerystėms prieplaukų plėtros ir valdymo srityje, išorinėse pakrantėse esantiems salų uostams ir nedidelėms, tik turistams skirtoms parduotuvėms. Pavyzdinės priemonės atskleidė metodų tinkamumą ir supaprastino jų sklaidą.

Buvo atliktas viešojo ir privataus sektoriaus partnerysčių pirminis tyrimas ir apklausa dėl geriausios praktikos. Praktine patirtimi buvo dalijamasi seminarų ir moksliniams tyrinėjimams skirtų kelionių metu. Remiantis pavyzdinėmis priemonėmis ir išmoktomis pamokomis, buvo sudarytos viešojo ir privataus sektoriaus partnerystėms, salų uostams ir nedidelėms stotelėms skirtos gairės. Jos buvo įtrauktos į prieplaukų tinklo konsolidavimo priemonių rinkinį.

Projektas leido sukurti prieplaukų tinklą, kuriame naudojamas bendras prekių ženklas ir laikomasi bendrų kokybės ir paslaugų standartų. Tai stiprina Baltijos jūros pietų regiono turizmo infrastruktūrą ir padeda įvairinti turizmo modelius (pvz., plėtojant tarpvalstybinį turizmą).

Bendros investicijos ir ES finansavimas

Bendros projektui MARRIAGE skirtos investicijos siekia 1 639 886 eurus. ES Europos regioninės plėtros fondas iš 2007–2013 m. programavimo laikotarpio Baltijos jūros pietų regiono veiksmų programos lėšų skyrė” 1 393 903eurus.

Projekto terminas

15/09/2015