Įgyvendinus statybų standartus statybos taps ekologiško

Šiuolaikinių gyvenamųjų pastatų statybos sektoriuje daugiausia dėmesio projektuojant pastatus skiriama aplinkos apsaugai. Siekiant racionalizuoti procedūras ir praktiką neseniai minėtose šalyse startavęs „Ilgo gyvavimo“ projektas atliks esamų procedūrų ir praktikos lyginamąją apžvalgą, parengs gaires, į kurias bus atsižvelgiama projektuojant gyvenamųjų pastatų, taupančių išteklius, prototipą.

 Papildomos priemonės

 
Ekspertai svarsto, kaip sukurti praktinius statybos būdus, kurie nedarytų žalos aplinkai Ekspertai svarsto, kaip sukurti praktinius statybos būdus, kurie nedarytų žalos aplinkai

„Bendrovė „Pro Potsdam GmbH“ turi patirties administruojant ir pertvarkant gyvenamąsias zonas. „Ilgo gyvavimo“ projektas leis pasidalyti šia patirtimi ir rasti tinkamus sprendimus, kaip gyvenamieji pastatai galėtų taupyti energiją ir būtų ekologiški.“
Horst Müller-Zinsius, bendrovės „Pro Potsdam GmbH“ generalinis direktorius

Darninimas ir energijos taupymas, derinamas su naujomis ir pritaikytomis technologijomis, – štai pagrindiniai tokio pastato prototipui keliami reikalavimai. „Ilgo gyvavimo“ gairėse pateikiami geriausi praktikos, metodų ir institucinių struktūrų pavyzdžiai galės būti pritaikomi ir kitokio tipo pastatams, pavyzdžiui, mokykloms ir ligoninėms.

Atsijoti pelus nuo grūdų

Projekte dalyvaujančios šalys – Danija, Vokietija, Lietuva, Lenkija ir Rusija (asocijuotoji partnerė) – dalysis patirtimi, kaip šiose šalyse veikia konkretūs statybos procesai. Palygintos ir išanalizuotos informacijos pagrindu bus parengtos suderintos gairės. Tokia praktika kartu užtikrins, kad Baltijos jūros regione egzistuojantys skirtumai išnyks perėjus prie aplinkai nekenksmingų pastatų statybos.

Skaidresnės procedūros – švaresni pastatai

Šiame pradiniame lyginamajame etape numatytos planavimo, leidimų ir konkursų procedūros, veiksmai modernizuojant ir taikant būsto ir statybos technologijas. Gairėse atsispindės geriausi šalyse vykstančių procesų ypatumai, kuriuos būtų galima pritaikyti plačiau. Taip bus sukurti nauji, inovaciniai ir aukštesni energetiškai efektyvių, darnių, taupančių išteklius pastatų ir nedidelių gyvavimo ciklo išlaidų standartai. Galiausiai remiantis gairėmis bus suprojektuotas gyvenamojo pastato prototipas, pritaikytas konkretiems šalies poreikiams. Šis prototipas bus patvirtintas kaip ekologiškas pastatas.

Skleisti informaciją

Potencialių projekto naudos gavėjų ratas yra platesnis ir apima ne tik gyvenamąjį sektorių. Puikios progos pasinaudoti technologijomis ir sukurtąja praktika įgis vaikų darželiai, ligoninės ir įstaigos. Dalyvaujančių projekte šalių universitetams, viešojo administravimo įstaigoms ir namų bendrijoms pavesta informuoti apie projekto rezultatus savo šalyse. Ateityje planuojama įsteigti Baltijos jūros regiono būsto plėtros asociaciją (Baltic Sea Housing Development Association – BASHDA), kuri tęstų projekto „Ilgas gyvavimas“ pradėtą darbą.

Projekto terminas

14/01/2010