BAYinTRAP – įtraukti jaunimą ir pakeisti viešojo transporto sistemą

Projektas tapo dalyvaujamosios demokratijos pamoka, sutelkusia Lenkijos, Vokietijos ir Lietuvos jaunimą bei valstybės tarnautojus ieškoti naujų švarios miesto transporto sistemos sprendimų.

 Papildomos priemonės

 

" BAYinTRAP yra naujas požiūris į Baltijos jūros pietų regiono šalių viešojo transporto sistemų klausimą. Šis projektas, kurio vienas pagrindinių tikslų yra įtraukti jaunimą, neabejotinai tapo vertinga dalyvaujamojo politikos formavimo patirtimi, kurią privalome suvokti ir vertinti. "

Ščecineko meras Jerzy Hardie-Douglas

Visos Europos šalys ieško būdų, kaip sukurti veiksmingą ir švarią miesto transporto sistemą. Nors didžiausias dėmesys dažniausiai skiriamas technologijai ir infrastruktūrai, vis dėlto yra ir kitas šios problemos sprendimo būdas: keisti žmonių mąstymą. 

Naujos transporto infrastruktūros yra kuriamos nuolatos, tačiau pastangos keisti požiūrį į viešąjį transportą ir judumo įpročius bei skatinti naujovių pripažinimą yra pavėluotos arba nepakankamos. Projektas BAYinTRAP, skirdamas ypatingą dėmesį jaunimui ir ateities judumo lūkesčiams, užpildo šios politikos spragą. 

Jis suteikia galimybę jaunimui aktyviai įsitraukti į tvarios miesto transporto politikos kūrimą. Tikintis, kad jaunimas gali svariai prisidėti prie tvarios transporto sistemos kūrimo, šiuo projektu siekta skatinti jaunimo kūrybiškumą, entuziazmą ir nestandartinį mąstymą sprendžiant problemas, susijusias su kelių eismo saugumu ir miesto transporto prieinamumu bei valdymu.

Aktyvi vasara

Siekiant šio tikslo buvo suorganizuotos kelios vasaros stovyklos. Jų metu dalyviai važinėjo dviračiais po miestus, susipažino su vietos viešojo transporto sistemomis ir gilinosi į judumo problemas, visų pirma infrastruktūros spragas, blogą susisiekimą ir eismo spūstis. Dažniausiai užfiksuotos problemos buvo šios: nepakankamas juostų autobusams skaičius, atskirų juostų dviračiams trūkumas, brangūs viešojo transporto bilietai, vaizdinės informacijos apie autobusų maršrutus stoka ir tinkamai įrengtų autobusų stotelių stygius. 

Vėliau dalyviai susitiko su vietos politikais, viešojo administravimo atstovais ir kitais suinteresuotaisiais asmenimis, su kuriais aptarė savo tyrimų rezultatus ir apsvarstė įvairias idėjas bei sprendimus. Be to, vasaros stovyklose vyko nemažai edukacinių užsiėmimų tvaraus judumo, eismo saugumo ir pilietiškumo klausimais.

Dalyvaujamosios demokratijos pamoka 

Vasaros stovyklos nenuėjo perniek, nes mažiausiai dviejuose miestuose – Ščecineke ir Klaipėdoje – dalyvių pateiktos idėjos buvo įtrauktos į miestų transporto politiką. Viešojo transporto operatorius „Szczecinek Komunikacja Miejska“ užsakė sukurti mobiliąją programėlę, informuojančią apie autobuso atvykimą į nurodytą stotelę realiuoju laiku. Be to, buvo įgyta svarbios patirties, kuri bus panaudota planuojant būsimą regiono transporto sistemą. Kita vertus, politikai suvokė, kad neįtraukus į politikos formavimą visuomenės, sunku keisti jos požiūrį ir elgseną. Tačiau svarbiausia, kad projektas dar kartą įrodė tiesioginės demokratijos svarbą ir jaunų žmonių norą aktyviai prisidėti prie vietos valdžios veiklos.

Bendroji investicijų ir ES paramos suma

Bendros projektui „Baltic Youth influencing Transport Policies“ skirtos investicijos siekia 224 920 EUR. Europos regioninės plėtros fondas skyrė 191 182 EUR iš 2007–2013 m. programavimo laikotarpio veiksmų programos „South Baltic“.

Projekto terminas

14/04/2016