„Baltic Deal“ mažina vandens taršą Baltijos jūroje

Novatoriškas keitimosi žiniomis projektas padėjo skleisti tvarią žemės ūkio praktiką ir davė naudos aplinkai septyniose Baltijos jūros regiono šalyse.

 Papildomos priemonės

 
„Baltic Deal“ studijų kelionė į Daniją, kur dalyviai daugiau sužinojo apie šlapžemes. „Baltic Deal“ studijų kelionė į Daniją, kur dalyviai daugiau sužinojo apie šlapžemes.

" Baltic Deal“ sukūrė sėkmingą žinių keitimosi platformą, veikiančią žmonių ir tarpvalstybiniu mastu. Į ją įtraukti 2 500 ūkininkai ir 300 konsultantai, daugelis iš jų dalyvavo įvairiuose renginiuose. Matome, kad padidėjo ūkininkų susipažinimas su aplinkosaugos problemomis ir galimais jų sprendimais. Projekte dalyvauja visi 117 demonstracinių ūkių, įvairios priemonės, mažinančios maisto medžiagų nuostolius, jau įgyvendintos arba planuojamos netolimoje ateityje. "

Kaspars Žūriņš, projekto vadovas

„Baltic Deal“ projektas ypač daug dėmesio skyrė tam, kad būtų kuo efektyviau naudojamos maisto medžiagos ir sumažėtų maisto medžiagų nuostoliai ūkiuose. Vakcinų ir trąšų nuotėkis gali sukelti didelę aplinkos taršą ir pakenkti ekosistemoms, gruntiniam vandeniui, upėms, ežerams ir jūrai, taip pat gali sukelti procesą, vadinamą eutrofikacija, kuri gali sukelti dumblių žydėjimą ir nuskurdinti biologinę įvairovę.

Bandomosiose vietovėse, kaip antai septyniose didžiausiose Baltijos jūros salose, ūkininkai išbandė, kaip sumažinti šį nuotėkį ekonomiškai efektyviu būdu. Išbandyti būdai sumažinti maisto medžiagų nuostolius apima, pavyzdžiui, augalų dangos naudojimą ne auginimo sezonu, tręšimo technologijų gerinimą, geresnį mėšlo tvarkymą, nuotėkų vandens apdorojimą.

Parodomieji ūkiai

Vykdant bandomąją veiklą, septyniose šalyse partnerėse buvo sukurtas 117 parodomųjų ūkių tinklas, kurio tikslas – parodyti, kad ekologiškesni ūkininkavimo metodai gali būti taikomi nemažinant gamybos lygio arba konkurencingumo.

Projekto tinklas leidžia ūkininkams ir konsultavimo paslaugų teikėjams mokytis vieniems iš kitų, vykstant į stažuotes savo šalyse, taip pat ir į kitas viso Baltijos jūros regiono šalis. Jie taip pat dalyvauja konferencijose, mainų programose, seminaruose, praktikos seminaruose ir mokymo kursuose.

Be to, buvo sukurta projekto svetainė siekiant pateikti priemonių rinkinį ir žinių šaltinį konsultantams ir ūkininkams. Tinklalapis yra reguliariai atnaujinamas, pateikiant naują informaciją, rezultatus ir naujienas.

Kaip ir vadovaujančios organizacijos septyniose šalyse partnerėse, „Baltic Deal“ projektas taip pat turi daugiau nei 30 asocijuotųjų partnerių visose devyniose aplink Baltijos jūrą esančiose šalyse, įskaitant Rusiją ir Vokietiją. Asocijuotieji partneriai yra ūkininkų asociacijos, konsultavimo paslaugų teikėjai, ministerijos ir kiti žemės ūkio institutai ir organizacijos.


Bendros investicijos ir ES finansavimas

Visas projekto „Baltic Deal“ biudžetas yra 3 786 140 eurų. Iš jų  2 973 510 eurų skyrė ES Europos regioninės plėtros fondas per tarpvalstybinę  Baltijos jūros regiono programą (2007–2013 m. laikotarpis).


Projekto terminas

08/09/2014