Projektas „Baltic Biogas Bus“ skatina biodujų naudojimą miesto autobusams

Projekto tikslas – padėti miestams sukurti biodujas naudojančių autobusų diegimo strategijas ir taip Baltijos jūros regione paskatinti biodujų naudojimą miesto autobusams. Projekto plėtros etapo metu siekta pagerinti biodujas naudojančių autobusų padėtį rinkoje – sustiprinti biodujų naudojimą transporto priemonėms bei pagerinti biodujas naudojančių autobusų energijos vartojimo efektyvumą taikant hibridines varos sistemas ir aplinką tausojančio vairavimo technologijas.

 Papildomos priemonės

 
The 24-meter bi-articulated biogas electric hybrid bus on the streets of Bergen, Norway.  ©Skyss The 24-meter bi-articulated biogas electric hybrid bus on the streets of Bergen, Norway. ©Skyss

" ES finansinė parama mums leido įrodyti, kad biodujas naudojantys autobusai yra natūralus tvaraus miesto transporto pasirinkimas. "

Peter Liss, Vesteroso viešojo transporto įmonės direktorius

Pirminio projekto metu buvo išanalizuoti biodujų gamybos lygiai, augimo scenarijai ir paskirstymo infrastruktūra, sudaryti Baltijos jūros regione esančių ir numatytų biodujų infrastruktūrų planai. Partneriai suformavo strategijas, skatinančias biodujas naudojančių autobusų įsigijimą, taip pat sukūrė biodujas naudojančių autobusų diegimo vadovą. Laboratorijoje ir realiomis kelio sąlygomis atlikti vertinimai patvirtino, kad biodujas naudojantys autobusai išmeta nedidelį teršalų kiekį.

Buvo sudarytas Tartu (Estija) miestui skirtas transporto planas, į kurį įtraukti biodujas naudojantys autobusai. Taip pat pastatyta pirmoji suslėgtųjų dujų degalinė. Per pirmuosius trejus projekto metus miestuose partneriuose biodujas naudojančių autobusų skaičius išaugo dvigubai – nuo 300 iki 600. Tartu planuoja, kad nuo 2017 m. mieste važinės tik biodujas naudojantys miesto autobusus.

Investicijos į hibridinius autobusus

Antrasis etapas apėmė investicijas į skirtingų rūšių hibridinius, biodujas ir elektrą naudojančius autobusus. Dabar jie kasdien važinėja Bergene (Norvegija) ir Vesterose (Švedija). Bergene, Kaune (Lietuva) ir Žešove bei Tychose (Lenkija) važinėjančiuose autobusuose buvo įdiegtos aplinką tausojančio vairavimo technologijos. Jos naudojamos energijos vartojamo efektyvumu pasižyminčio vairavimo mokymams. Niepolomicėje (Lenkija) buvo sukurta mobilioji infrastruktūra, skirta iš sąvartyno atliekų išgautas biodujų žaliavas paversti kokybišku transporto kuru ir vėliau šį kurą išbandyti autobusuose.

Galutinėje ataskaitoje įvertintos investicijos ir pateikta socialinė, aplinkosaugos ir ekonominė biodujų gamybos bei jų pavertimo kuru analizė.

Abiejų etapų metu daug dėmesio buvo skirta komunikacijai ir suinteresuotųjų subjektų ryšiams – sukurta reguliariai atnaujinama svetainė, sudaryti naujienlaiškiai ir duomenų suvestinės. Informacija apie projektą „Baltic Biogas Bus“, jo rezultatus, geriausias partnerių praktikas ir biodujų gamybą buvo pristatyta projekto seminarų metu ir tarptautiniuose visuomenei skirtuose renginiuose. Projektas taip pat buvo aprašytas žurnaluose ir laikraščiuose.

Bendros investicijos ir ES finansavimas

Bendros projektams „Baltic Biogas Bus“ ir „More Baltic Biogas Bus“ skirtos investicijos siekia 7 405 670 EUR. ES Europos regioninės plėtros fondas iš 2007–2013 m. programavimo laikotarpio Baltijos jūros regiono programos lėšų skyrė 4 565 627 EUR.