Atnaujinus geležinkelį pagerės tarpvalstybinės traukinių eismo paslaugos

Rekonstravus geležinkelio liniją Lietuvos centrinėje dalyje nuo Kazlų Rūdos iki Kauno atsiranda galimybė naudotis paslaugomis visoje šalyje ir vykti į Lenkiją nekeičiant traukinių. Sulyginus vėžės plotį su kaimyninių šalių vėžės pločiu, naujinamos geležinkelio techninės savybės, ir tai kelia paslaugų našumą.

 Papildomos priemonės

 

Projektas apima 1 435 mm pločio vėžės 37 km ilgio atkarpos statybas ir esamos 1 520 mm pločio vėžės 30 km atkarpos rekonstrukciją. Nauja vėžė padės veiksmingiau integruoti Lietuvos geležinkelio sistemą į platesnę Europos geležinkelio transporto sistemą.

Galimybė vežti keleivius ir gabenti krovinius į Lietuvą ir iš jos nekeičiant traukinių, kaip manoma, padės sutaupyti laiko ir pinigų. Tikimasi, kad šis projektas padės iki 2018 metų padidinti vietos krovinių gabenimo dalį iki 20 proc., o tai padės sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą, kurį sukelia aplinkai kenksmingesnis automobilių eismas. Naujoji atkarpa padės sumažinti verslo kelionių laiką, labiausiai keliaujant nuo Vilniaus iki Varšuvos.

Spūsčių mažinimas

Jei kelionės traukiniu taps patrauklesnės ir konkurencingesnės, sumažės vietos automobilių kelių tinklo apkrova, smarkiai padidėjusi Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare. Ši situacija sukėlė spūstis ir padidino nelaimingų atsitikimų skaičių kelyje „Via Baltica“ tarp Lietuvos ir Lenkijos.

Naujoje ir atnaujintoje atkarpoje keleivinių traukinių greitis padidės iki 120 km/val., krovininių – iki 80 km/val., o didžiausia leistina ašies apkrova bus 22,5 tonos. Be to, vykdant šiuos darbus bus atnaujinti geležinkelio tiltai per penkias upes ir modernizuotos Jūrės, Mauručių, Jiesios ir Kauno geležinkelio stotys. Kaip programos dalis bus statomos ar naujinamos įvairios platformos, pėsčiųjų perėjos, kelių sankirtos, vamzdžiai ir gyvūnų migracijos takai.

Šis projektas yra vienas platesnės penkių etapų schemos „Rail Baltica“ etapas, užtikrinantis naują 1 435 mm vėžės geležinkelio sujungimą tarp Kauno ir Lenkijos sienos. Pati ši schema yra neatsiejama ES TEN-T koridoriaus 1, kertančio Lietuvą šiaurės–pietų kryptimi, dalis. Pagal TEN-T programą Europos transporto infrastruktūrai gerinti ES skiria milijardus eurų investicijų. Taip siekiama palengvinti žmonių ir prekių judėjimą valstybėse narėse ir tarp jų.

Bendros investicijos ir ES finansavimas

Bendros investicijos į projektą „Esamos geležinkelio atkarpos Kazlų Rūda–Kaunas rekonstrukcija“ siekia 141 237 692 eurų. ES sanglaudos fondas skyrė 119 519 949 eurų iš 2007–2013 m. programavimo laikotarpio veiksmų programos „Ekonominis augimas“ lėšų. Darbai yra prioriteto „Transeuropinio transporto tinklo plėtra“ dalis.

Projekto terminas

01/09/2015