Naujoji geležinkelio linija užtikrins geresnes Vilniaus miesto geležinkelio paslaugas

Nutiesus antrąją Vilniaus geležinkelio aplinkkelio liniją, didėja geležinkelio pajėgumas, o krovininiai traukiniai nukreipiami nuo miesto centro. Tai gerina Lietuvos sostinėje teikiamų keleivių vežimo paslaugų kokybę ir prieinamumą, teikia ekonominės naudos ir teigiamai veikia aplinką.

 Papildomos priemonės

 

Augantis pajėgumas

Vilniaus geležinkelio aplinkkelis sudaro transeuropinio transporto tinklo (TEN-T programa) dalį. Šis tinklas jungia Juodąją ir Baltijos jūras ir kerta Lietuvą, Karaliaučių (Rusija), Ukrainą ir Baltarusiją. Pirminis Vilniaus geležinkelio aplinkkelis pasižymėjo per dideliu nuolydžiu. Todėl 71 proc. traukinių (tiek komercinių, tiek krovininių) vis dar turėjo važiuoti pro miesto centrą.

Šią kliūtį išsprendė didelė investicija į geležinkelį: daugiausia dėmesio skirta esamos geležinkelio linijos tarp Kyviškių ir Valčiūnų (įtraukiant ir jungtį su Vaidotų krovinių rūšiavimo stotimi) padvigubinimui.

Ekonominė nauda ir teigiamas poveikis aplinkai

Naujasis kelias leidžia daugiau taršos sukeliančius krovininius traukinius nukreipti į Vilniaus geležinkelio aplinkkelį, kad Vilniaus miesto centras būtų naudojamas tik keleivių pervežimo geležinkelių transportu paslaugoms. Sutaupoma laiko, todėl ekonominę naudą pajunta tiek krovininis, tiek keleivių pervežimo transportas. Be to, teigiamai veikiama miesto aplinka: mažėja triukšmo ir taršos lygiai. Numatoma, kad įgyvendinus projektą krovininiai traukiniai sutaupys maždaug 28 proc. laiko, o traukinių sukelta oro tarša Vilniaus mieste bus sumažinta apie 20 proc.

2014 m. pabaigoje užbaigtų infrastruktūros darbų metu buvo nutiesta 24,5 km naujo kelio, pastatytos naujosios transporto sankryžos ir keleivių perėjos, nutiesti keturi nauji tiltai ir atlikti apsaugos nuo triukšmo darbai. Projektas taip pat apima trijų geležinkelio stočių rekonstrukciją ir platformų pritaikymą.


Bendros investicijos ir ES finansavimas

Bendros investicijos į projektą „Vilniaus aplinkkelio Kyviškės–Valčiūnai antrojo kelio statyba“ siekia 79 218 567 eurų. ES sanglaudos fondas skyrė 54 815 192 eurų iš 2007–2013 m. programavimo laikotarpio veiksmų programos „Ekonominis augimas“ lėšų. Darbai atitinka prioritetinę kryptį „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“.


Projekto terminas

27/05/2015